تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ ، ساعت ۲۳:۱۱
بازدید: ۳۱۳
کد خبر: ۲۶۷۴
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
گامی دیگر در راستای حمایت از صنایع داخلی در دولت تدبیر و امید؛

تفاهم نامه بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک امضا شد

می متالز - در راستای حمایت دولت تدبیر و امید از صنایع داخلی، تفاهم نامه تامین ضمانت نامه اعتباری تسهیلات اعطایی میان بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک امضا شد.
تفاهم نامه بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک امضا شد

به گزارش می متالز به نقل از شاتا، موضوع این تفاهم نامه، صدور ضمانت نامه های اعتباری به نفع بانک توسعه صادرات ایران برای پوشش کسری وثیقه تسهیلات اعطایی به متقاضیان صنایع کوچک است.

براساس یکی از بندهای این تفاهم نامه، سقف ضمانت نامه صندوق برای هر متقاضی 30 میلیارد ریال است که 70 درصد اصل و سود تسهیلات اعطایی بانک را تحت پوشش قرار می دهد. همچنین سقف این ضمانت نامه در مناطق محروم تا 85 درصد است.

صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک متعهد شده است، درصورت عدم باز پرداخت اصل و سود بدهی از طرف متقاضی تاسقف مبلغ مندرج در ضمانت نامه صادره، وجه آن را به بانک پرداخت کند.

بر اساس این تفاهم نامه، بانک توسعه صادرات ایران در صورت معرفی متقاضیان از سوی صندوق، اعطای تسهیلات را صرفا با اخذ ضمانت نامه صندوق به عنوان بخشی از وثایق متقاضی انجام می دهد.

این تفاهم نامه به امضای علی صالح آبادی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران و محمد حسین مقیسه، مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک رسیده است.

صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک به منظور توسعه سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در صنایع کوچک ،کوتاه کردن مدت زمان اجرای طرح های اشتغالزا و دارای توجیه اقتصادی و همچنین تضمین و تسهیل در توثیق تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ، تفاهم نامه های مختلفی را با بانک ها منعقد کرده است.

عناوین برگزیده