تاریخ: ۲۷ شهريور ۱۴۰۱ ، ساعت ۱۶:۰۶
کد خبر: ۲۷۴۲۵۵
سرمای زودرس به فروش "ساربیل" زد
‌می‌متالز - مقدار فروش محصول سیمان فله تیپ ۲ پوزولانی نسبت به ماه گذشته ۴ درصد (نزدیک به ۲ هزار تن) کاهش پیدا کرده است.

به گزارش می‌متالز، شرکت سیمان آرتا اردبیل در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۱ میزان درآمد حاصل‌شده از فروش محصولات طی این دوره مالی را برابر با مبلغ ۶۳ میلیارد تومان اعلام کرد و همچنین میزان درآمد تجمیعی که طی ۹ ماه سپری‌شده از ابتدای سال مالی از خود بر جای گذاشت بالغ‌بر ۳۸۴ میلیارد تومان دست یافت.

ناتوانی سیمان آرتا اردبیل در حفظ رکورد درآمدزایی
"ساربیل" طی ۹ ماه گذشته میزان درآمدی که از فروش محصولات به ثبت رساند مربوط به بازار داخل کشور بود، همچنین از ابتدای سال مالی تاکنون نیز این شرکت سیمانی توانست ۳۸۵ میلیون تومان از فروش محصولات در بازار صادراتی کسب کرد.

عملکرد ماهانه سیمان آرتا اردبیل

درآمدی که شرکت سیمان آرتا اردبیل در مردادماه از خود بر جای گذاشت در مقایسه با ماه گذشته ۱۵ درصد کاهش را به دنبال داشت، این کاهش درآمد برابر با مبلغ ۱۱ میلیارد تومان بود و بیشترین تأثیر در کاهش درآمدزایی "ساربیل" را در مردادماه سیمان پاکتی پوزولانی با ۶ میلیارد تومان ریزش به خود اختصاص داد.

ناتوانی سیمان آرتا اردبیل در حفظ رکورد درآمدزایی
عمده‌ترین میزان درآمدی که سیمان آرتا اردبیل از فروش محصولات به دست آورد مربوط به «سیمان فله (تیپ ۲)» با ۳۵ میلیارد تومان بود، نرخ فروش این محصول برابر با ۷۵۷ هزار تومان در ازای هر تن اعلام شد که در مقایسه با ماه گذشته نرخ فروش این محصول با کاهش ۵ درصدی مورد معامله قرار گرفت.

مقدار فروش ماهانه "ساربیل"

مقدار فروش محصولات سیمان آرتا اردبیل در مردادماه بالغ‌بر ۸۷ هزارتن اعلام شد که نسبت به ماه گذشته ۹ درصد کاهش فروش محصولات را به همراه داشت و از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه سال جاری ۶۳۰ هزارتن از محصولات را در بازار‌های داخلی و صادراتی به فروش رسانده است.

ناتوانی سیمان آرتا اردبیل در حفظ رکورد درآمدزایی
بیشترین مقدار فروش ماهانه "ساربیل" در مردادماه مربوط به سیمان فله تیپ ۲ پوزولانی بود که طی این دوره ۴۶ هزارتن از آن مورد معامله مشتریان قرار گرفت، مقدار فروش این محصول نسبت به ماه گذشته ۴ درصد (نزدیک به ۲ هزار تن) کاهش پیدا کرده است.

منبع: بورس نیوز

عناوین برگزیده