تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۲ ، ساعت ۲۰:۴۶
بازدید: ۱۰۳
کد خبر: ۳۰۳۴۳۷
سرویس خبر : آهن و فولاد

با تولید شمش ۳۶۰*۲۵۰ سبد محصولات ارزش افزای ذوب آهن اصفهان توسعه می‌یابد

‌می‌متالز - به همت تلاشگران بخــش فولادسازی ذوب آهن اصفهان و با همکاری سایر بخش‌های کارخانه شمش ۳۶۰ ×۲۵۰ در ذوب آهن اصفهان تولید شد.

با تولید شمش ۳۶۰*۲۵۰ سبد محصولات ارزش افزای ذوب آهن اصفهان توسعه می‌یابد

به گزارش می‌متالز، سیاوش خواجوی مدیر بخش فولادسازی ذوب آهن اصفهان گفت: در ســال جاری تولید محصولات ارزش افزا در کارخانه با جدیت تمام دنبال می‌شــود و در این راستا بخش فولادسازی، برنامه ریزی برای تولید شمش با ارزش افزوده بالا را در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: برای تولید محصول ارزش افزا، تولید شمش با مقطع ۳۶۰ ×۲۵۰ در بخش فولادسازی شرکت در دستور کار قرار گرفت و بدین منظور جلساتی با حضور بخش‌های مختلف شــرکت از ششــم اردیبهشت ماه سال گذشته به صورت مستمر برگزار شد.

مدیر بخش فولادســازی شــرکت ادامه داد: یکی از مهمترین پیش نیاز‌های تولید این مقطع از شــمش، مس قالب بود که تعداد ۹۴ عدد از آن در کارخانه وجود داشــت و لذا عدم خریداری آن صرفه اقتصادی بالایی در فرایند تولید این نوع از شــمش رقــم زد، برخی از تجهیزات مورد نیاز دیگر نیز در کارگاه‌های ســاخت کارخانه ساخته شدند و تعدادی از قطعات هم از طریق مناقصه توسط شرکت‌های توانمند داخلی، تأمین شد.

خواجوی اضافه کرد: با توجه به اینکه ایســتگاه ســه ریخته گری بخش فولادســازی و همچنین تولید این مقطع از شمش (۳۶۰ ×۲۵۰) در کشور منحصربه فرد اســت، تلاشگران این مدیریت با همکاری ســایر بخش‌های کارخانه در تاریخ هفدهم اردیبهشــت ماه سال جاری این شمش جدید را تولید کردند.

وی در پاسخ به این سؤال که شمش تولیدی در بخش فولادســازی کارخانه چه مزایایی دارد چنین گفت: افزایش تولید محصولات ارزش افزا در کارخانه و به ویژه ارتقاء ســایز تیرآهن‌های تولیــدی (ازجمله H ۲۶ , H ۲۴و ...)، فراهــم شــدن امکان تولیــد محصولات انحصــاری در ذوب آهن اصفهان، تحــول در صنعت ساختمان ســازی ایمن، افزایش ظرفیــت تولید در ایستگاه شماره ۳ ریخته گری و بهره گیری از امکانات موجود کارخانه در راستای ارزش آفرینی.

مدیر بخش فولاد سازی ذوب آهن اصفهان در پایان از معاون بهره بــرداری و مدیریت‌های خرید تجهیزات، نت مکانیک و سفارشــات که در راســتای تولید این مقطع شــمش جدید همکاری داشــتند، تشــکر و قدردانی نمود.

منبع: ذوب آهن اصفهان

عناوین برگزیده