تاریخ: ۲۵ شهريور ۱۴۰۲ ، ساعت ۱۳:۱۵
بازدید: ۲۰۱
کد خبر: ۳۱۷۴۱۷
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت

NAV هر سهم شستا چقدر تغییر کرد؟

‌می‌متالز - گزارش خالص ارزش دارایی‌ها NAV هر سهم شستا در دو روش بررسی شد.

به گزارش می‌متالز، نسبت P/NAV سهم سرمایه گذاری تامین اجتماعی در روش اول در محدوده ۷۶ درصد و در روش دوم در محدوده ۵۳ درصد است.

بررسی گزارش خالص ارزش دارایی‌ها NAV هر سهم سرمایه گذاری تامین اجتماعی که با نماد شستا در بورس فعالیت دارد.

در پرتفوی بورسی شستا مالکیت ۵ هلدینگ تیپیکو، صبا، تاپیکو، سیتا و تاصیکو وجود دارد و در پرتفوی غیر بورسی آن نیز ۲ هلدینگ مهم وجود دارد. به همین دلیل، برای محاسبه ان‌ای وی این شرکت، ۲ روش به کارگرفته شده است.

۱. روش اول: پرتفوی بورسی بر اساس قیمت بازار هلدینگ‌های موجود در آن ارزش گذاری شده اند.

۲. روش دوم: پرتفوی بورسی بر اساس NAV هلدینگ‌های موجود در آن ارزش گذاری شده اند.

در حال حاضر نسبت P/NAV سهم در روش اول در محدوده ۷۶ درصد و در روش دوم در محدوده ۵۳ درصد می‌باشد.

پ. ن: در زمان عرضه اولیه این نماد، ارزش گذاری این نماد بر اساس روش دوم صورت گرفته است.

NAV هر سهم شستا چقدر تغییر کرد؟

NAV هر سهم شستا چقدر تغییر کرد؟

منبع: صدای بورس

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده