تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۸ ، ساعت ۱۶:۴۱
بازدید: ۲۹۲
کد خبر: ۶۳۳۷۰
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
برای دوره های ۳ ،۶ و ۹ و ۱۲ ماهه:

۴۱ شرکت دیگر گزارش عملکرد دادند: از کاهش ۷۹ تا جهش ۳۵۸۵ درصدی سود

می متالز - گزارش عملکرد ۳، ۶، ۹ و ۲ ماهه ملی مس، دو پتروشیمی و پالایشگاه و ۳۸ شرکت بورسی و فرابورسی منتشر شد که با کاهش ۷۹ تا جهش ۳۵۸۵ درصدی سود همراه بود.
۴۱ شرکت دیگر گزارش عملکرد دادند: از کاهش ۷۹ تا جهش ۳۵۸۵ درصدی سود

به گزارش می متالز، به دنبال ارائه گزارش عملکرد شرکت های بورسی و فرابورسی، ملی مس، پتروشیمی اصفهان، پالایشگاه تهران، بورس تهران و 36 سهم دیگر اقدام به اعلام آخرین وضعیت مالی، تحقق سود و زیان و مقایسه با مدت مشابه سال قبل طی دوره 3، 6، 9 و 12 ماهه کردند که در این میان، افت 79 تا رشد 3585 درصدی سود به چشم می خورد.

ملی مس

"فملی" در دوره ۶ ماهه به ازای هرسهم ۷۴۰ ریال سود محقق کرده و در سال مالی جاری افزایش سرمایه ۳۰ درصدی را به ثبت رسانده که با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم ۷۲ درصد رشد داشته ولی سود خالص رشد ۱۲۴ درصد داشته که عمدتا بخاطرافزایش ۱۳۱ درصدی فروش است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۵.۷ هزار میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

پتروشیمی اصفهان

"شصفها" در دوره ۶ ماهه به ازای هرسهم ۲۴۷۶ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل یک درصد افت داشته و عمدتا بخاطرافزایش ۱۱۷ درصدی بهای تمام شده فروش است. این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۷۴.۲ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

پالایشگاه تهران

"شتران" در دوره ۶ ماهه به ازای هر سهم ۶۴۱ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷۹ درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۱۱۳ درصدی فروش و نیز ۴۵۷ درصدی سایر درآمدهای غیرعملیاتی است. این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۲.۸ هزار میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

بورس تهران

"بورس" در دوره ۶ ماهه به ازای هرسهم ۴۱۰ ریال سود محقق کرده و در سال مالی جاری افزایش سرمایه ۳۳ درصدی را به ثبت رسانده که با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم ۱۱۷ درصد رشد داشته ولی سود خالص رشد ۱۸۸ درصد داشته که عمدتا بخاطرافزایش ۱۱۶ درصدی درآمدهای عملیاتی است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۸۱.۹ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

آهن و فولاد ارفع

"ارفع" در دوره ۶ ماهه به ازای هرسهم ۳۸۲ ریال سود محقق کرده و در سال مالی جاری  سرمایه را ۵۰ درصد افزایش داده که با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم ۳۹ درصد کاهش داشته ولی سود خالص کاهش ۹ درصدی داشته که عمدتا بخاطر شناسایی ۵۶.۲ میلیارد تومان سایر هزینه‌های غیرعملیاتی است. این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۳۴۳.۶ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

گاز لوله

"پلوله" در دوره ۶ ماهه به ازای هر سهم ۱۱۵ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۵ درصد افت داشته و عمدتا بخاطر شناسایی ۷.۶ میلیارد تومان هزینه های مالی است. این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۲.۵ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

مس باهنر

"فباهنر" در دوره ۶ ماهه به ازای هر سهم ۱۵۵۵ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶۰ درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۷۴ درصدی فروش است. این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۱۷۵ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

داروسازی قاضی

"دقاضی" در دوره ۶ ماهه به ازای هرسهم ۲۱۵۳ ریال سود محقق کرده و در سال مالی جاری  سرمایه را ۲۰۰ درصد افزایش داده که با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم ۵۲ درصد کاهش داشته ولی سود خالص ۴۴ درصد رشد داشته که عمدتا بخاطرافزایش ۴۷ درصدی فروش است. این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۸۷.۱ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

بیمه زندگی خاورمیانه

"بخاور" در دوره ۶ ماهه به ازای هر سهم ۹۸ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶۵ درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۷۳ درصدی درآمد سرمایه گذاری از محل سایر منابع است. این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۱۱.۷ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

"وگستر" در دوره ۶ ماهه به ازای هر سهم ۴۷۹ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۵۸۵ درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۵۵۴ درصدی جمع درآمدهای عملیاتی است. این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۱۹.۱ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

حمل و نقل توکا

"حتوکا" در دوره ۶ ماهه به ازای هر سهم ۱۳۰ ریال سود محقق کرده در حالی که در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۲۹ ریال زیان محقق کرده بود.
افزایش ۷۱ درصدی درآمدهای عملیاتی از عمده دلایل شناسایی سود نسبت به مدت مشابه سال قبل است. این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۴.۳ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

پشمبافی افشار

"نشار" در دوره ۶ ماهه به ازای هر سهم ۴۴۴ ریال زیان محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۸ درصد کاهش زیان داشته و عمدتا بخاطر شناسایی ۲۹۳.۲ میلیون تومان سایر درآمدهای غیرعملیاتی است. این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۱۷۷.۶ میلیون تومان زیان خالص محقق کرده است.

سالمین

"غسالم" در دوره ۶ ماهه به ازای هر سهم ۳۹۷ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۵۱ درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۸۳ درصدی فروش است. این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۱۱.۹ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

خودکفائی آزادگان

"خودکفا" در دوره ۶ ماهه به ازای هر سهم ۱۲۳ ریال سود محقق کرده در حالی که در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۲۲ ریال زیان محقق کرده بود. افزایش ۷.۹ میلیارد تومان سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها از عمده دلایل شناسایی سود نسبت به مدت مشابه سال قبل است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۶.۱ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

آما

"فاما" در دوره ۶ ماهه به ازای هر سهم ۳۵۱ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳۹ درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۶۶ درصدی فروش است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۳۱.۵ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

آرتاویل تایر

"پارتا" در دوره ۶ ماهه به ازای هرسهم ۲۰۴ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۶ درصد رشد داشته و عمدتا بخاطرافزایش ۶۶ درصدی فروش است. این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۲۴.۵ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

کاشی تکسرام

"کترام" در دوره ۶ ماهه به ازای هر سهم ۲۵۵ ریال سود محقق کرده در حالی که در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۲۲ ریال سود محقق کرده بود.
افزایش ۶۱ درصدی فروش از عمده دلایل شناسایی سود نسبت به مدت مشابه سال قبل است. این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۷.۵ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

آلومینیوم ایران

"فایرا" در دوره ۶ ماهه به ازای هر سهم ۷۱۵ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۱ درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۴۹ درصدی فروش است. این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۳۷۱.۸ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

همکاران سیستم

"سیستم" در دوره ۶ ماهه به ازای هرسهم ۲۷۲ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۴ درصد رشد داشته و عمدتا بخاطرافزایش ۴۲ درصدی درآمدهای عملیاتی و نیز ۱۰۴ درصدی سایر درآمدهای غیرعملیاتی است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۳۴.۲ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

مینو شرق

"غمینو" در دوره ۶ ماهه به ازای هرسهم ۶۵۲ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۲۲ درصد رشد داشته و عمدتا بخاطرافزایش ۱۰۹ درصدی فروش است. این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۱۱.۶ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

داروسازی کاسپین تأمین

"کاسپین" در دوره ۶ ماهه به ازای هر سهم ۱۱۴۷ ریال سود محقق کرده و در سال مالی جاری سرمایه را ۱۵۰ درصد افزایش داده که با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم ۳۸ درصد کاهش داشته ولی سود خالص ۸۷ درصد رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۶۷ درصد فروش است. این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۵۱.۶ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

نیرو سرمایه

"نیرو" در دوره ۶ ماهه به ازای هر سهم ۴۷ ریال زیان محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۲ درصد کاهش زیان داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۱۶۶.۵ میلیون تومانی جمع درآمدهای عملیاتی است. این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۳۰۳.۹ میلیون تومان زیان خالص محقق کرده است.

شوکو پارس

"غشوکو" در دوره ۶ ماهه به ازای هر سهم ۴۹۶ ریال سود محقق کرده در حالی که در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۴۰۹ ریال زیان محقق کرده بود. افزایش ۹۳ درصدی فروش از عمده دلایل شناسایی سود نسبت به مدت مشابه سال قبل است. این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۱.۸ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

داروسازی فارابی

"دفارا" در دوره ۶ ماهه به ازای هر سهم ۳۴۸۶ ریال سود محقق کرده و در سال مالی جاری سرمایه را ۵۰ درصد افزایش داده که با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم ۱۴۸۵ درصد رشد داشته ولی سود خالص رشد ۲۲۷۶ درصد داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۱۶۱ درصدی فروش و نیز افزایش ۱۲۸.۸ میلیارد تومان سایر درآمدهای غیرعملیاتی است. این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۲۰۹.۲ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

فولاد افزا سپاهان

"فافزا" در دوره ۶ ماهه به ازای هر سهم ۴۳۲ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۷ درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر  افزایش ۳۸ درصدی فروش است. این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۳.۸ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

ریخته گری ایران

"خریخت" در دوره ۶ ماهه به ازای هر سهم ۲۵ ریال زیان محقق کرده و در سال مالی جاری افزایش سرمایه ۲۱۶ درصدی را به ثبت رسانده که با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در زیان هر سهم ۸۳ درصد کاهش داشته ولی زیان  خالص ۴۷ درصد کاهش داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۷.۳ میلیارد تومانی سایر درآمدهای غیرعملیاتی است .این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۳.۱ میلیارد تومان زیان خالص محقق کرده است.

اشتاد ایران

"تشتاد" در دوره ۶ ماهه به ازای هر سهم ۱۰۲ ریال زیان محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳ درصد افزایش زیان داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۳۴ درصدی فروش است. این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۳.۹ میلیارد تومان زیان خالص محقق کرده است.

سپنتا

"فپنتا" در دوره ۶ ماهه به ازای هر سهم ۵۴۹ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴ درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۵۶ درصدی فروش است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۲.۹ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

سیمان شاهرود

"سرود" در دوره ۶ ماهه به ازای هر سهم ۲۷۰ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴۵ درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر  افزایش ۸۲ درصدی فروش  است.این شرکت در عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۲۱.۸ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

سرمایه گذاری ملت

"وملت" در دوره ۹ ماهه منتهی به شهریور به ازای هر سهم ۳۶ ریال سود محقق کرده در حالی که در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۱۱ ریال زیان محقق کرده بود. افزایش ۸۹۰ درصدی درآمد سود سهام از عمده دلایل شناسایی سود نسبت به مدت مشابه سال قبل است. این شرکت در عملکرد ۹ ماهه برای سال مالی منتهی به آذر ۹۸ مبلغ ۳.۵ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

سرمایه گذاری ارس صبا

"وارس" در دوره ۹ ماهه منتهی به شهریور به ازای هر سهم ۴۷ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۹ درصد افت داشته که عمدتا بخاطر کاهش ۸۳ درصدی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها است.این شرکت در عملکرد ۹ ماهه برای سال مالی منتهی به آذر ۹۸ مبلغ ۴۷۳.۶ میلیون تومان سود خالص محقق کرده است.

داروسازی عبیدی

"دعبید" در دوره ۹ ماهه منتهی به شهریور به ازای هر سهم ۷۰۸ ریال سود محقق کرده و در سال مالی جاری سرمایه را ۲۰ درصد افزایش داده که با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم ۲۸ درصد رشد داشته ولی سود خالص رشد ۵۳ درصد داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۴۷ درصدی فروش است. این شرکت در عملکرد ۹ ماهه برای سال مالی منتهی به آذر ۹۸ مبلغ ۱۴۲.۸میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر

"وصنا" در دوره ۹ ماهه منتهی به شهریور به ازای هر سهم ۳۷۲ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷ درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۲۲ درصدی جمع درآمدهای عملیاتی است. این شرکت در عملکرد ۹ ماهه برای سال مالی منتهی به آذر ۹۸ مبلغ ۶۶.۹ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

تامین سرمایه امید

"امید" در دوره ۹ ماهه منتهی به شهریور به ازای هر سهم ۲۹۲ ریال سود محقق کرده و در سال مالی جاری افزایش سرمایه ۲۲ درصدی را به ثبت رسانده که با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم ۱۰ درصد رشد داشته ولی سود خالص ۳۴ درصد رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۳۸ درصد درآمدهای عملیاتی است.این شرکت در عملکرد ۹ ماهه برای سال مالی منتهی به آذر ۹۸ مبلغ ۱۷۵.۲میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

"تاپکیش" در دوره ۹ ماهه منتهی به شهریور به ازای هر سهم ۸۵۹ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۹۲ درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۲۹۰ درصد درآمدهای عملیاتی است.این شرکت در عملکرد ۹ ماهه برای سال مالی منتهی به آذر ۹۸ مبلغ ۳۴.۳ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

رفاهی آبادگران کیش

"گکیش" در دوره ۱۲ ماهه منتهی به شهریور به ازای هر سهم ۱۹۲ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۳ درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۲۰۲ درصدی سایر درآمدهای غیرعملیاتی است.این شرکت در عملکرد ۱۲ ماهه برای سال مالی منتهی به شهریور ۹۸ مبلغ ۱.۲ میلیارد تومان سود محقق کرده است.

قند ثابت خراسان

"قثابت" در دوره ۱۲ ماهه منتهی به تیر به ازای هر سهم ۷۱ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱ درصد افت داشته و عمدتا بخاطر کاهش ۴۲ درصدی فروش و افزایش ۳۵ درصدی هزینه‏‌هاى فروش، ادارى و عمومى است. این شرکت در عملکرد ۱۲ ماهه برای سال مالی منتهی به تیر ۹۸ مبلغ ۳.۶ میلیارد تومان زیان خالص محقق کرده است.

تکادو

"وکادو" در دوره ۳ ماهه منتهی به شهریور به ازای هر سهم ۳ ریال سود محقق کرده در حالی که در مدت مشابه سال قبل و بدون احتساب سرمایه جدید به ازای هر سهم ۲ ریال زیان محقق کرده بود. افزایش ۷۱ درصدی جمع درآمدهای عملیاتی از عمده دلایل شناسایی سود نسبت به مدت مشابه سال قبل است. این شرکت در عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به خرداد ۹۹ مبلغ ۲۶۹.۳ میلیون تومان سود خالص محقق کرده است.

شیشه همدان

"کهمدا" در دوره ۳ ماهه منتهی به شهریور به ازای هر سهم ۲۱۵ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴ درصد افت داشته و عمدتا بخاطر کاهش ۹۹ درصدی سایر درآمدهای غیرعملیاتی است. این شرکت در عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به خرداد ۹۹ مبلغ ۲۴.۸ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

سرمایه گذاری کوه نور

"ثنور" در دوره ۳ ماهه منتهی به شهریور به ازای هر سهم ۵ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۰۰ درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر کاهش ۷۵ درصد سایر هزینه های عملیاتی است.این شرکت در عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به خرداد ۹۹ مبلغ ۴۰۱.۶ میلیون تومان سود خالص محقق کرده است.

منبع: بورس پرس
عناوین برگزیده