تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ ، ساعت ۱۳:۲۶
بازدید: ۱۹۷
کد خبر: ۹۲۸۰۱
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
طبق اطلاعیه از سوی این سرمایه گذار:

۹ گانه املاک "وامید" و یک شفاف‌سازی

می متالز - شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید شفاف سازی کرد.
۹ گانه املاک "وامید" و یک شفاف‌سازی

به گزارش می متالز، شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید شفاف سازی کرد.


بر این اساس، این شرکت اعلام کرد؛ با توجه به واگذاری ۹ واحد از ملک مذکور در سنوات گذشته، درآمد شرکت گروه مدیریت سرمایه گذای امید از بابت مزایده پس از تصویب هیات مدیره و انعقاد توافقنامه به شرح ذیر است:

ارزش کارشناسی کل ملک ۶.۰۷۳.۵۰۵ / ارزش کارشناسی ۹ واحد ۶۴۶.۶۰۱ / ارزش کارشناسی قدرالسهم امید ۵.۴۲۶.۹۰۴ / مبلغ مورد توافق طبق مزایده ۶.۱۶۵.۶۳۰ / مبلغ ۹ واحد ۶۵۶.۴۰۹ / مبلغ توافقی در صورت تحقق فروش (سهم امید) ۵.۵۰۹.۲۲۱ / ارزش دفتری (سهم امید) ۳.۴۰۸.۱۰۳ / درآمد حاصل از واگذاری در صورت تحقق (سهم امید) ۲.۱۰۱.۱۱۸

 

 

عناوین برگزیده