تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ ، ساعت ۱۹:۳۳
بازدید: ۱۸۸
کد خبر: ۹۲۸۵۹

"وملل" خرید کرد

می متالز - موسسه اعتباری ملل از نتیجه شرکت در مزایده گفت.
"وملل" خرید کرد

به گزارش می متالز، موسسه اعتباری ملل از خرید سهام شرکت خورشید درخشان هشتم توس در مزایده خبر داد.


بر این اساس، این شرکت اعلام کرد؛ تحصیل سهام شرکت خورشید درخشان هشتم توس در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ از طریق شرکت در مزایده با قیمت پیشنهادی معادل قیمت پایه مندرج در آگهی به ارزش ۱۳,۵۳۰,۰۰۰ میلیون ریال صورت گرفت.


گفتنی است، نحوه تسویه به صورت شرایط ۱۰% نقد و مابقی اقساط (برمبنای ارزش پایه ۱۳.۵۳۰ میلیارد ریال و شرایط اقساطی قرارداد، جمع مبلغ قرارداد ۲۰.۷۴۷ میلیارد ریال است.)

عناوین برگزیده