تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ ، ساعت ۱۰:۱۰
کد خبر: ۹۵۵
معدن و مواد معدنی
ماهنامه مهندسی، پژوهشی و اقتصادی معدن و مواد معدنی

توسعه معادن

صاحب امتیاز:  علیرضا خدایی

مدیر مسوول:   احسان پیری

مسوول تحریریه:  وجیهه کردبچه

قائم مقام مدیر مسوول:  منصور دهقان پور

مدیر داخلی:  تائیس طور

روابط عمومی :  مرجان اخگری

ایمیل : info@maaden.ir

وب سایت :    www.maaden.ir

تلفن:  20-88328417-021

فکس: 88328421-021

عناوین برگزیده