برچسب ها - نرخ دلار صرافی ملی
‌می‌متالز - امروز جمعه ۱۹ شهریور، نرخ ارز در صرافی ملی اعلام شد و بر این اساس قیمت دلار، بدون تغییر نسبت به روز گذشته رقم ۲۶۸۸۲ تومان را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۲۲۶۸۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۹

‌می‌متالز - امروز پنجشنبه ۱۱شهریور، نرخ ارز در صرافی ملی اعلام شد و بر این اساس قیمت دلار، بدون تغییر خاصی نسبت به روز گذشته رقم ۲۶۶۵۰ تومان را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۲۲۵۴۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۱

‌می‌متالز - امروز جمعه ۵ شهریور۱۴۰۰، نرخ ارز در صرافی ملی اعلام شد و بر این اساس قیمت دلار، بدون تغییر نسبت به روز گذشته رقم ۲۷۳۳۷ تومان را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۲۲۴۳۰۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۵

‌می‌متالز - امروز پنجشنبه ۴شهریور، نرخ ارز در صرافی ملی اعلام شد و بر این اساس قیمت دلار، با افزایش نسبت به روز گذشته رقم ۲۷۳۳۷ تومان را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۲۲۴۲۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۴

‌می‌متالز - امروز جمعه ۲۹ مرداد، نرخ ارز در صرافی ملی اعلام شد و بر این اساس قیمت دلار، با کمی افزایش نسبت به روز گذشته رقم ۲۶۱۷۴ تومان را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۲۲۳۴۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

‌می‌متالز - امروز سه‌شنبه ۲۶مرداد، نرخ ارز در صرافی ملی اعلام شد و بر این اساس قیمت دلار، بدون تغییر نسبت به روز قبل به ۲۵۹۲۱ تومان ثبت شد.
کد خبر: ۲۲۳۰۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۲۶

‌می‌متالز - امروز یکشنبه ۲۴مرداد، نرخ ارز در صرافی ملی اعلام شد و بر این اساس قیمت دلار، با کمی کاهش نسبت به روز قبل به ۲۵۹۷۲ تومان ثبت شد.
کد خبر: ۲۲۲۸۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۲۴

‌می‌متالز -امروز پنجشنبه ۲۱مرداد، نرخ ارز در صرافی ملی اعلام شد و بر این اساس قیمت دلار، با افزایش نسبت به روز قبل به ۲۶۰۵۸ تومان رسید.
کد خبر: ۲۲۲۵۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۲۱

‌می‌متالز - امروز یکشنبه ۱۷مرداد، نرخ ارز در صرافی ملی اعلام شد و بر این اساس قیمت دلار نسبت به آخرین نرخ اعلامی با کمی تغییر به ۲۵۱۷۳ تومان رسید.
کد خبر: ۲۲۱۸۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۷

‌می‌متالز - امروز پنجشنبه ۱۴مرداد، نرخ ارز در صرافی ملی اعلام شد و بر این اساس قیمت دلار، با کاهش نسبت به روز قبل به ۲۵۲۵۵ تومان رسید.
کد خبر: ۲۲۱۵۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۴

‌می‌متالز - امروز پنجشنبه ۷ مرداد، نرخ ارز در صرافی ملی اعلام شد و بر این اساس قیمت دلار، با اندکی افزایش نسبت به روز قبل به ۲۴۴۹۹ تومان رسید.
کد خبر: ۲۲۰۵۴۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۷

‌می‌متالز - امروز شنبه دوم مرداد، نرخ ارز در صرافی ملی اعلام شد و بر این اساس قیمت دلار، بدون تغییر نسبت به آخرین نرخ اعلامی ۲۴۰۵۹ تومان ثبت شده است.
کد خبر: ۲۱۹۵۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

‌می‌متالز - امروز پنجشنبه ۳۱ تیر، نرخ ارز در صرافی ملی اعلام شد و بر این اساس قیمت دلار، بدون تغییر نسبت به آخرین نرخ اعلامی ۲۴۰۵۹ تومان ثبت شده است.
کد خبر: ۲۱۹۳۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

‌می‌متالز - امروز جمعه ۲۵ تیر، نرخ ارز در صرافی ملی اعلام شد و بر این اساس قیمت دلار، نسبت به روز گذشته ثابت مانده و ۲۴۲۶۰ تومان ثبت شده است.
کد خبر: ۲۱۸۴۵۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۵

‌می‌متالز - امروز پنجشنبه ۲۴ تیر، نرخ ارز در صرافی ملی اعلام شد و بر این اساس قیمت دلار، با کاهش نسبت به روز گذشته ۲۴۲۶۰ تومان ثبت شده است.
کد خبر: ۲۱۸۴۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۴