نرخ خرید دلار

برچسب ها - نرخ خرید دلار
‌می‌متالز - بر اساس مشاهدات میدانی از بازار ارز نرخ خرید دلار در بازار به ۳۹ هزار تومان رسیده است.
کد خبر: ۲۸۶۱۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۰

‌می‌متالز - قیمت دلار در صرافی ملی رقم ۲۵ هزار و ۳۳۳ تومان و قیمت یورو برای فروش در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۵۳۸ تومان اعلام شد.
کد خبر: ۲۵۳۳۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۷

‌می‌متالز - قیمت دلار در صرافی ملی رقم ۲۵ هزار و ۳۰۲ تومان و قیمت یورو برای فروش در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۵۴۲ تومان اعلام شد.
کد خبر: ۲۵۳۱۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۶

‌می‌متالز - قیمت دلار در صرافی ملی رقم ۲۴ هزار و ۵۶۷ تومان و قیمت یورو برای فروش در صرافی ملی ۲۷ هزار و ۸۸۲ تومان اعلام شد.
کد خبر: ۲۵۱۵۶۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۳

‌می‌متالز - قیمت دلار در صرافی ملی رقم ۲۴ هزار و ۵۷۷ تومان و قیمت یورو برای فروش در صرافی ملی ۲۶ هزار و ۸۷۳ تومان اعلام شد.
کد خبر: ۲۵۱۳۲۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۱

‌می‌متالز - امروز چهارشنبه ۴اسفند ۱۴۰۰، نرخ ارز در صرافی ملی اعلام شد و بر این اساس قیمت دلار، نسبت به روز گذشته رقم ۲۴۷۹۹۵ تومان را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۲۴۹۶۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۴

می متالز - قیمت دلار صرافی ملی امروز ۲۰بهمن ۱۴۰۰ با روندی افزایشی رقم ۲۴ هزار و ۷۰۸ تومان اعلام شد. قیمت یورو برای فروش در صرافی‌ ملی ۲۸ هزار و ۴۹۶ هزار تومان ثبت شد.
کد خبر: ۲۴۸۴۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۰

می متالز - قیمت دلار در صرافی‌ ملی امروز ۲۷دی‌ ماه نیز اعلام شد و رقم ۲۶ هزار و ۱۶۱ تومان ثبت شد که نسبت به روز گذشته روندی کاهشی داشته است.
کد خبر: ۲۴۵۳۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷

‌می‌متالز - قیمت دلار در صرافی ملی امروز ۲۶دی‌ ماه نیز اعلام شد و رقم ۲۶ هزار و ۲۶۲ تومان ثبت شد که نسبت به روز گذشته روندی ثابت داشته است.
کد خبر: ۲۴۵۱۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۶

‌می‌متالز - قیمت دلار در صرافی ملی امروز ۲۰دی‌ ماه نیز اعلام شد و رقم ۲۶ هزار و ۸۳۵ تومان ثبت شده است.
کد خبر: ۲۴۴۲۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۰

‌می‌متالز - قیمت دلار در صرافی ملی امروز ۱۸دی‌ماه نیز اعلام شد و با ثبات قیمت نسبت به روز گذشته رقم ۲۶ هزار و ۹۹۰ تومان ثبت شده است.
کد خبر: ۲۴۳۷۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۸

‌می‌متالز - قیمت دلار در صرافی ملی امروز نهم دی‌ ماه با قیمت ۲۷ هزار ۳۹۵ تومان اعلام شد که نسبت به روز گذشته کاهش قیمت داشته است.
کد خبر: ۲۴۲۳۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۹

‌می‌متالز - نرخ ارز در صرافی ملی امروز یکشنبه نیز اعلام و با کمی افزایش قیمت رقم ۲۷ هزار و ۸۸۲ تومان ثبت شده است.
کد خبر: ۲۳۸۵۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۴

‌می‌متالز - نرخ ارز در صرافی ملی امروز پنجشنبه نیز اعلام و با کمی افزایش قیمت رقم ۲۶ هزار و ۷۰۲ تومان ثبت شده است.
کد خبر: ۲۳۸۲۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۱

‌می‌متالز - نرخ ارز در صرافی ملی امروز یکشنبه نیز اعلام و با یک روند کاهشی قیمت رقم ۲۶ هزار و ۷۱۵ تومان ثبت شده است.
کد خبر: ۲۳۷۵۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۷

‌می‌متالز - نرخ ارز در صرافی ملی امروز شنبه نیز اعلام شد. قیمت دلار رقم ۲۷ هزار و ۷۵۳ تومان ثبت شده است.
کد خبر: ۲۳۷۴۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۶

‌می‌متالز - نرخ ارز در صرافی ملی امروز جمعه نیز اعلام شد که نسبت به دیروز تغییری نداشت و قیمت دلار در رقم ۲۷ هزار و ۷۵۳ تومان ثابت ماند.
کد خبر: ۲۳۷۳۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۵

‌می‌متالز - نرخ ارز در صرافی ملی دوشنبه نیز اعلام شد که با کمی افزایش نسبت به روز گذشته قیمت دلار رقم ۲۶ هزار و ۹۴۵ تومان ثبت شده است.
کد خبر: ۲۳۷۲۶۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۴

‌می‌متالز - نرخ ارز در صرافی ملی امروز جمعه نیز اعلام شد که نسبت به دیروز تغییری نداشت و قیمت دلار در رقم ۲۶ هزار و ۸۶۹ تومان ثابت ماند.
کد خبر: ۲۳۶۵۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۸

‌می‌متالز - نرخ ارز در صرافی ملی امروز چهارشنبه نیز اعلام شد؛ و قیمت دلار به رقم ۲۷ هزار و ۵۸۷ تومان رسید.
کد خبر: ۲۳۵۵۹۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۹