امیرحسین ولیان

برچسب ها - امیرحسین ولیان
دبیر شبکه سمن‌های زیست محیطی استان سمنان:
‌می‌متالز - دبیر شبکه سمن‌های زیست محیطی استان سمنان با تاکید بر اینکه خواست مردم شاهرود و بسطام اعلام پایان فعالیت معدن بوکسیت تاش است، گفت: شاهوار، مهمترین کانون آب‌ساز منطقه در معرض خطر است.
کد خبر: ۲۶۵۱۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۱

معاون سابق فرماندار شاهرود:
می متالز - معاون سابق فرماندار شاهرود با بیان اینکه فعالیت معدن بوکسیت تاش از سال ۸۹ غیر قانونی آغاز شده است ، گفت: این فعالیت‌ها تخریب قله آبساز و حیات بخش شاهوار را به دنبال داشته است.
کد خبر: ۱۲۸۱۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۵

پس از اعلام تعطیلی معدن صورت گرفت؛
می متالز - دبیر ستاد حفاظت از محیط‌زیست شاهرود بابیان اینکه معدن بوکسیت از زمان تعطیلی بالغ‌بر ۳۷ هزار تن برداشت غیرقانونی داشته است، گفت: توقف کامل فعالیت معدن مهمترین خواسته مردم شاهرود است.
کد خبر: ۳۸۶۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۲

در مقابل فرمانداری شاهرود با حضور صدها نفر؛
می متالز - گردهمایی مردمی حمایت از شاهوار در برابر تخریب‌های معدن بوکسیت تاش با هدف اعلام حمایت مردم از تصمیم فرماندار شاهرود در ابلاغ دستور توقف عملیات معدن کاوی در منطقه تاش برگزار شد.
کد خبر: ۳۱۲۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۷

می متالز - در این گردهمایی که صدها تن حضور داشتند؛ دست نوشته هایی با عنوان های ' شاهوار مایه حیات و زندگانی ' و ' تخریب شاهوار تهدید شهروندان شاهرود ' به چشم می خورد.
کد خبر: ۳۱۰۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۶

ریل نجات صنعت
با حضور کارشناسان بررسی شد: دولت چهاردهم چه سیاستی را در حوزه صنعت باید در پیش بگیرد؟

ریل نجات صنعت