ناتوانی در خرید مسکن

برچسب ها - ناتوانی در خرید مسکن
می متالز - ناتوانی در خرید مسکن از یک سو و ترس از فروش مسکن توسط مالکان باعث شده تا معاملات مسکن در دومین ماه سال نیز کاهشی باشد.
کد خبر: ۳۷۲۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۳

ریل نجات صنعت
با حضور کارشناسان بررسی شد: دولت چهاردهم چه سیاستی را در حوزه صنعت باید در پیش بگیرد؟

ریل نجات صنعت