تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ ، ساعت ۱۸:۴۵
کد خبر: ۱۶۱۶۳۱
می متالز - شرکت فولاد امیرکبیر کاشان در دوره منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹، در مقایسه با دوره ۹ ماهه سال گذشته افزایش ۱۴۰ درصد درآمدهای عملیاتی، افزایش ۴۹۱ درصد سود عملیاتی، افزایش ۴۸۹ درصد سود خالص، افزایش ۱۱۹ درصد دارایی ها و افزایش ۱۸۴ درصد سود انباشته داشته است.
مروری مقایسه ای بر عملکرد فجر

به گزارش می متالز، براساس اطلاعات مالی شرکت فولاد امیرکبیر کاشان، P/E سهم ۷.۵ است که در مقایسه با P/E صنعت که برابر ۱۰.۳ است، از ریسک پایین تری برخوردار است.

سود خالص "فجر" در ۶ ماهه منتهی به شهریور ۹۹ مبلغ ۶ هزار و ۸۶۲ میلیارد و ۲۷۱ میلیون ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۴۸۹ درصدی داشته است.

سود هر سهم شرکت فولاد امیرکبیر کاشان، پس از کسر مالیات در ۹ماهه منتهی به اذر ۹۹ مبلغ ۸ هزار و ۷۵۲ ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۴۸۹ درصدی داشته است.

نکات با اهمیت گزارش شرکت فولاد امیرکبیر کاشان در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به شرح زیر است:

افزایش ۱۴۰ درصد درآمدهای عملیاتی

افزایش ۴۹۱ درصد سود عملیاتی

افزایش ۴۸۹ درصد سود خالص

افزایش ۱۱۹ درصد دارایی ها

افزایش ۱۸۴ درصد سود انباشته

افزایش ۱۴۰ درصد حقوق مالکانه

افزایش حاشیه سود ناخالص از ۲۱ درصد به ۴۲ درصد

افزایش حاشیه سود عملیاتی از ۲۱ درصد به ۴۱ درصد

افزایش حاشیه سود خالص از ۱۸ درصد به ۳۳ درصد

افزایش بازده دارایی از ۳۰ درصدبه ۶۶ درصد

افزایش بازده حقوق صاحبان سهام ۶۲ درصد به ۱۴۱ درصد

منبع: نبض بورس
عناوین برگزیده