تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۹ ، ساعت ۱۰:۵۲
کد خبر: ۲۰۱۷۸۰
‌می‌متالز - یک کارشناس پولی و بانکی معتقد است که تعریف عملیاتی انضباط پولی این است که کسری نقدی به پایه پولی بانک مرکزی تحمیل نشود و بانک‌ها مجبور نباشند از منابع بانک مرکزی برداشت کنند.

به گزارش می‌متالز، محمد ربیع زاده با بیان اینکه کسری بودجه در همه کشور‌ها ممکن است به دلیل فزونی هزینه‌ها نسبت به درآمد‌های دولت رخ دهد، اظهار کرد: کسری بودجه بستگی به شرایط، منابع، امکانات، قدرت اقتصادی، برنامه ریزی و حکمرانی خوب و انضباط مالی کشور‌ها دارد که با راهکار‌هایی هم می‌توان آن را جبران کرد.

این کارشناس پولی و بانکی تصریح کرد: یکی از راهکار‌های قدیمی جبران کسری بودجه، قرض از دیگر کشور‌ها و بانک جهانی است و همچنین برخی موارد در داخل است که به هرحال در ایران نیز با توجه به شرایط تحریم و همچنین وابستگی شدید کشور به درآمد‌های نفتی این کسری اتفاق افتاده است و ممکن بود هر دولتی با این شرایط نیز دچار کسری بودجه می‌شد.

وی ادامه داد: راهکار رفع کسری بودجه کشور، انضباط مالی است که باعث می‌شود دولت بتواند این کسری ناخواسته یا خواسته را برای چند سال مدیریت کند تا کشور از شرایط تحریم خارج شود و از سوی دیگر اقتصاد داخلی خود را بر اساس عدم وابستگی به درآمد‌های نفتی تطبیق دهد.

این کارشناس پولی و بانکی با تاکید بر اینکه انضباط مالی به عنوان شعار نیست، تصریح کرد: تعریف عملیاتی این مولفه این است که کسری نقدی به پایه پولی بانک مرکزی تحمیل نشود و بانک‌ها مجبور نباشند از منابع بانک مرکزی برداشت کنند که به تعبیری به معنای قرمز شدن حساب بانک‌هاست.

ربیع زاده گفت: این موضوع اگر در کسری بودجه و مدیریت آن رعایت شود چنین اتفاقی نمی‌افتد و استقلال بانک مرکزی هم حفظ می‌شود. استقلال بانک مرکزی به یک معناست و آن هم اینکه کسری بودجه از نظر عملیاتی به پایه پولی یا منابع بانک مرکزی و بانک‌ها تحمیل نشود، چراکه در نهایت منجر به برداشت از منابع بانکی خواهد شد. در این صورت این نگرانی درباره ایجاد تورم نیز برطرف خواهد شد.

وی ادامه داد:، اما اگرکسری بودجه بر اساس این برنامه‌ریزی شود که از منابع بانک مرکزی با بانک‌ها به صورت مستقیم با غیرمستقیم برداشت شود، طبیعتا این نگرانی ایجاد می‌شود که تورم و رشد نقدینگی را شاهد خواهیم بود.

منبع : شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)

عناوین برگزیده