تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ ، ساعت ۲۱:۰۶
کد خبر: ۲۰۱۸۴۱
طی ۱۱ ماهه امسال؛
‌می‌متالز - شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور طی ۱۱ ماه سال ۱۳۹۹ توانست با فروش یک میلیون و ۱۲۶ هزار تن محصولات سنگ‌آهنی، یک هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان درآمد کسب کند که این میزان نسبت به سال قبل حاکی از رشد ۱۴۸ درصدی است.

به گزارش می‌متالز، شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور در بهمن ماه سال جاری رکورد خیره‌کننده‌ای در فروش از خود بر جای گذاشت و موفق شد ۳۵۰ میلیارد تومان درآمد کسب کند. این در حالی است که کل درآمد شرکت صبانور در ۱۱ ماه سال ۱۳۹۸، حدود ۶۹۶ میلیارد تومان بود. این یعنی صبانور تنها در بهمن ماه سال جاری به اندازه ۵۰ درصد ۱۱ ماه سال قبل درآمد کسب کرده است.صبانور یک میلیون و ۶۳۸ هزار تن محصول تولید کرد

نمودار ۱ نشان می‌دهد که صبانور طی ۱۱ ماه سال جاری ۴۴۳ هزار و ۳۴۳ تن گندله تولید کرده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۱۰ درصد افزایش داشته است. این شرکت در ۱۱ ماه سال گذشته حدود ۴۰۱ هزار و ۹۲۰ تن گندله تولید کرده بود.

ضمن اینکه صبانور در سال جاری ۲۱ هزار و ۱۶۲ تن گندله نیمه‌پخته ضایعاتی تولید کرد. این شرکت در ۱۰ ماه سال قبل ۳۰ هزار تن گندله نیمه‌پخته ضایعاتی تولید کرده بود.

صبانور توانسته است طی ۱۱ ماه سال جاری یک میلیون و ۱۷۳ هزار و ۵۸۰ تن کنسانتره خشک تولید کند که این میزان نسبت به سال گذشته حاکی از رشد ۱۵ درصدی است. با این حال، صبانور در ۱۱ ماه سال ۱۳۹۸ حدود یک میلیون و ۲۱ هزار و ۳۳ تن کنسانتره خشک تولید کرده بود.

«کنور» در ۱۱ ماه سال در مجموع یک میلیون و ۶۳۸ هزار و ۷۵ تن محصول تولید کرد که در مقایسه با سال گذشته، رشد هزار تنی معادل ۱۲ درصد دارد. صبانور در سال گذشته حدود یک میلیون و ۴۵۲ هزار و ۵۹۳ تن محصول تولید کرده بود.

صبانور ۱۷۳۰ میلیارد تومان درآمد کسب کرد

افزایش ۱۶ درصدی فروش «کنور»

نمودار ۲ حاکی از آن است که «کنور» طی ۱۱ ماه سال ۱۳۹۹ حدود ۴۵۴ هزار و ۴۲۶ تن گندله را فروخت که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۸ درصد رشد داشته است. صبانور در مدت مشابه سال ۱۳۹۸ حدود ۳۸۵ هزار و ۹ تن گندله فروخته بود.

صبانور همچنین در سال جاری ۴۱ هزار و ۵۱۹ تن گندله نیمه‌پخته ضایعاتی را به فروش رساند که نسبت به سال گذشته ۳۸ درصد افزایش یافته است. این شرکت در سال پیش ۳۰ هزار تن گندله نیمه‌پخته ضایعاتی تولید کرده بود.

«کنور» در ۱۱ ماه سال جاری ۶۳۰ هزار و ۶۵۰ تن کنسانتره خشک به فروش رساند که نسبت به مدت مشابه سال پیش حدود ۱۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. این شرکت در ۱۱ ماه سال گذشته ۵۵۳ هزار و ۴۵۶ تن کنسانتره خشک فروخته بود.

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور در مجموع ۱۱ ماه سال ۱۳۹۸ حدود یک میلیون و ۱۲۶ هزار و ۵۹۵ تن محصولات سنگ‌آهنی به فروش رساند که نسبت به مدت مشابه سال پیش ۱۶ درصد رشد دارد. صبانور در سال گذشته ۹۶۸ هزار و ۴۶۵ تن محصول فروخته بود.

صبانور ۱۷۳۰ میلیارد تومان درآمد کسب کرد


رشد ۱۶۱ درصد درآمد فروش گندله صبانور

همان‌طور که در نمودار ۳ مشاهده می‌شود، صبانور در ۱۱ ماه سال جاری هشت هزار و ۸۸۸ میلیارد و ۷۶۱ میلیون ریال از محل فروش گندله درآمد کسب کرد که این مبلغ در مقایسه با سال گذشته، ۱۶۱ درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در مدت مشابه سال گذشته توانسته بود سه هزار و ۴۰۴ میلیارد و ۶۵۶ میلیون ریال از راه فروش گندله درآمد به دست آورد.

«کنور» موفق شد در ۱۱ ماه سال ۱۳۹۹ حدود هشت هزار و ۲۳۸ میلیارد و ۷۹۷ میلیون ریال از محل فروش کنسانتره خشک درآمد داشت که در مقایسه با سال گذشته حاکی از رشد ۱۴۱ درصدی است. در سال گذشته این شرکت توانسته بود سه هزار و ۴۲۸ میلیارد و ۹۳۲ میلیون از کنسانتره خشک فروش داشته باشد.

همچنین شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور در سال جاری از محل فروش گندله نیمه‌پخته ضایعاتی موفق شد ۱۸۱ میلیارد و ۷۸۶ میلیون ریال درآمد کسب کند که در مقایسه با سال قبل ۳۴ درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در ۱۱ ماه سال قبل ۱۳۵ میلیارد ریال از فروش گندله نیمه‌پخته ضایعاتی درآمد کسب کرد.

در مجموع «کنور» طی ۱۱ ماه سال جاری ۱۷ هزار و ۳۰۹ میلیارد و ۳۴۴ میلیون ریال درآمد کسب کرد که نسبت به مدت مشابه سال پیش ۱۴۸ درصد رشد داشته است. با این وجود صبانور در مدت مشابه سال قبل ۶ هزار و ۹۶۸ میلیارد و ۵۸۸ میلیون ریال درآمد به دست آورده بود.

صبانور ۱۷۳۰ میلیارد تومان درآمد کسب کرد

نمودار ۴ نیز نرخ کنسانتره و گندله صبانور طی ۱۱ ماه سال جاری را نشان می‌دهد. میانگین نرخ گندله در این ۱۱ ماه ۱۹ میلیون و ۵۶۰ هزار و ۴۱۵ ریال به ازای هر تن و نرخ کنسانتره نیز ۱۳ میلیون و ۶۳ هزار و ۹۷۷ ریال به ازای هر تن بوده است. این نمودار حاکی از آن است که نرخ کنسانتره و گندله در ۱۱ ماه سال جاری همواره با رشد همراه بوده است.

صبانور ۱۷۳۰ میلیارد تومان درآمد کسب کرد

منبع: فلزات آنلاین

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده