تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۱:۵۴
کد خبر: ۲۰۹۲۷۹
‌می‌متالز - مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم تولیدکننده بخش‌های خدمات در چهار فصل منتهی به زمستان ۹۹ (تورم سالانه) به ٣٧,٨ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (٣٥.٣) ٢.٥ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش می‌متالز، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش­‌های خدمات کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل زمستان ١٣٩٩ به ٧,٣ درصد رسید که در مقــایسه با همین اطلاع در فصل قبل (١١.٦) ٤.٣ واحد درصد کاهش دارد. کمتـــرین تورم فصلــی به ترتیب مربوط به بخش ­های"آب­رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعـــالیت ­های تصفیه" (٠.٢ درصد) و "فعالیت ­های بیمه" (٠.٩ درصد) است. بیشترین تورم فصلی نیز به ترتیب مربوط به "فعالیت ­های اداری و خدمات پشتیبانی" (١٦.٥درصد) و "فعالیت ­های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا" (١٦.٣ درصد) است.

تورم نقطه به نقطه

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش ­های خدمات کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل زمستان ١٣٩٩ به ٤٢,٦ درصد رسید که در مقایسه با همیــن اطلاع در فصل قبل (٤٠.٢) ٢.٤ واحـــد درصد افزایش داشته است. به عبــارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه­ دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل زمستان ١٣٩٩ نسبت به فصل زمستان ١٣٩٨، ٤٢.٦ درصد افزایش دارد. در بخش‌های خدمات کمترین نرخ مربوط به بخش "آب­رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت­‌های تصفیه" (١.٧ درصد) و بیش­ترین نرخ مربوط به بخش "فعالیت­‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا " (٧٠.٨ درصد) است.

تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات در چهار فصل منتهی به فصل زمستان ١٣٩٩ (تورم سالانه) به ٣٧,٨ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (٣٥.٣) ٢.٥ واحد درصد افزایش نشان می ­دهد. در فصل مورد بررسی، در میان بخش‌های خدمات در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به بخش "آب­رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت ­های تصفیه " (٠.٨ درصد) و بیش­ترین آن مربوط به بخش "فعالیت ­های اداری و خدمات پشتیبانی" (٥٧.٣ درصد) است.

منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)

عناوین برگزیده