تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۰ ، ساعت ۲۱:۰۹
کد خبر: ۲۰۹۹۵۴
می متالز - انجمن فولاد ایران اعلام کرد در ۱۲ ماهه سال ۹۹ در مجموع ۳۱ میلیون و ۱۸۹ هزار تن آهن اسفنجی در مجتمع های فولاد سازی کشور تولید شد که درمقایسه با سال ۹۸ بیش از ۱۲ درصد افزایش نشان می دهد.

به گزارش می‌متالز، آمار‌ها نشان می‌دهد که در سال ۹۸ تولید آهن اسفنجی در کشور ۲۷ میلیون و ۹۰۷ هزار تن بوده است، اما سال گذشته به ۳۱ میلیون و ۱۸۹ هزار تن رسید.

در پایان سال گذشته یک میلیون و ۲۴۷ هزار تن تیر آهن درکشور تولید شد که در مقایسه با سال ۹۸ که یک میلیون و ۱۲۲ هزار تن بود، بیش از ۱۱ درصد رشد داشته است.

تولید میلگرد ۱۵ درصد افزایش یافت

بر اساس این گزارش، در ۱۲ ماهه سال ۹۹ در مجموع ۹ میلیون و ۵۲۲ هزار تن میلگرد در کشور تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ حدود ۱۵ درصد افزایش داشت.

آمار‌ها نشان می‌دهد که در سال ۹۹ در مجموع ۸ میلیون و ۳۰۱ هزار تن میلگرد در مجتمع‌های فولاد سازی کشور تولید شده بود.

در این مدت تولید نبشی، ناودانی و سایر مقاطع فولادی در کشور ۸۳۲ هزار تن بود که نسبت به سال ۹۸ بیش از ۴ درصد رشد نشان می‌دهد.

تولید مقاطع طویل فولادی در کشور در سال گذشته ۱۳ درصد رشد

در مدت یاد شده کل تولید مقاطع طویل فولادی در سال گذشته در کشور ۱۱ میلیون و ۶۰۱ هزار تن بود که در مقایسه با سال ۹۸ بیش از ۱۳ درصد رشد داشت.

همچنین در ۱۲ ماهه سال گذشته ۸ میلیون و ۸۳۲ هزار تن ورق گرم و ۲ میلیون و ۵۹۷ هزار تن ورق سرد در کشور تولید شد که در مقایسه با سال ۹۸ به ترتیب ۷ درصد رشد و یک درصد کاهش داشت.

در پایان سال ۹۹ در مجموع یک میلیون و ۴۷۵ هزار تن ورق پوششدار در مجتمع‌های فولادسازی کشور تولید شد که در مقایسه با سال ۹۸ که یک میلیون و ۵۳۹ هزار تن بود، حدود ۴ درصد کمتر بوده است.

در این مدت تولید بیلت و بلوم به ۱۸ میلیون و ۸۰۵ هزار تن بود که در مقایسه با سال ۹۸ که ۱۶ میلیون و ۷۸۹ هزار تن بود بیش از ۱۲ درصد رشد نشان می‌دهد.

کاهش صادرات محصولات فولادی

آمار‌ها نشان می‌دهند که در سال ۹۹ در مجموع ۱۷۰ هزار تن تیر آهن به بازار‌های هدف صادر شده که در مقایسه با سال ۹۸ حدود ۱۲ درصد کاهش یافته است.

همچنین در این مدت یک میلیون و ۸۳۵ هزار تن میلگرد صادر شد که نسبت به سال ۹۸ بیش از ۱۸ درصد کمتر بوده است.

در پایان سال گذشته صادرات نبشی و ناودانی با ۱۸۹ هزار تن ۱۵ درصد و کل مقاطع طویل فولادی با ۲ میلیون و ۱۹۴ هزار تن بیش از ۱۷ درصد کاهش یافتند.

صادرات ورق سرد و ورق پوششدار به ترتیب ۷۸ و ۴۷ درصد کاهش یافت

در این مدت ورق گرم با ۵۴۰ هزار تن صادرات یک درصد افزایش و صادرات ورق سرد با ۲۶ هزار تن ۷۸ درصد و ورق پوششدار با ۷۹ هزار تن بیش از ۴۷ درصد کاهش داشت.

در ۱۲ ماهه سال ۹۹ در مجموع صادرات فولاد میانی به ۶ میلیون و ۱۶۲ هزار تن رسید که در مقایسه با سال ۹۸ که ۶ میلیون و ۹۰۸ هزار تن بود ۱۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.

آمار‌ها نشان می‌دهد که در سال گذشته ۸۴۳ هزار تن آهن اسفنجی به بازار‌های هدف صادر شد که در مقایسه با سال ۹۸ که ۹۴۲ هزار تن بود، بیش از ۱۱ درصد کاهش داشته است.

منبع: تحلیل بازار

عناوین برگزیده