تاریخ: ۱۳ تير ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۴:۴۳
کد خبر: ۲۱۶۷۸۸
‌می‌متالز - بخشنامه گمرک ایران در خصوص اعتباربخشی به نمونه برداری‌ها برای تعیین ماهیت کالا تا ۶ ماه برای واحد‌های تولیدی صادر شد.

به گزارش می‌متالز، معاون گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی اعلام کرد، در اجرای جزء (۲) بند (ب) مصوبات چهل و هشتمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موضوع نامه شمارۀ ۸۰/۳۰۶۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۱/۳ هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت اموراقتصادی و دارایی و به منظور بهبود فضای کسب وکار و در راستای تسهیل تجارت خارجی نظر بر اینکه گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف گردیده است با همکاری دستگاه‌های ذیربط نسبت به اعتباربخشی به نمونه برداری‌ها برای تعیین ماهیت کالا تا شش ماه برای واحد‌های تولیدی در مورد کالا‌هایی که نیاز به استاندارد اجباری ندارند، اقدام نماید.

اعلام می‌دارد: با توجه به مراتب فوق و پیرو بخشنامه شماره ۱۸۶۰/۷۳/۱۰۸/۸۷۹۱۸/۱۳۴۱۲۰ مورخ ۸۷/۵/۲۲ معاون محترم وقت امور گمرکی گمرک ایران و بند‌های مرتبط در بسته حمایتی گمرک ایران از تولید (سال ۱۳۹۰) به شماره ۱/۹۰/۴۲۲۶۶ مورخ ۹۰/۳/۲ تحت عنوان کاهش برخی عوامل ترخیص مواد اولیه واحد‌های تولیدی، در مواردی که برای کالا‌های تولیدی به دفعات در مورد یک ماده خاص (صرفاً مواد اولیه مربوط به خط تولید آن واحد تولیدی) توسط آزمایشگاه، اظهار نظر به عمل آمده و صحت مندرجات اسناد پیوست اظهارنامه و اظهار کننده با توجه به تشخیص آزمایشگاه تایید شده باشد، با موافقت مدیر محترم آن گمرک، از ارسال مجدد کالا به آزمایشگاه، خودداری و وفق سابقه اقدام نمایند.

تسهیلات مذکور به هیچ وجه کالای مشمول استاندارد اجباری را شامل نمی‌گردد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

عناوین برگزیده