تاریخ: ۲۶ تير ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۴:۳۳
کد خبر: ۲۱۸۶۰۸
‌می‌متالز - بررسی اشتغال در بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی نشان می‌دهد که بخش خدمات با ۴۸.۸درصد بیشترین سهم اشتغال را به خوداختصاص داده است. در مراتب بعدی، بخش‌های صنعت با ۳۳.۲ و کشاورزی با ۱۷.۹ درصد قرار دارند.

به گزارش می‌متالز، مطابق آخرین آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار درباره آمار نیروی کار در بهار ۱۴۰۰, بررسی اشتغال در بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی نشان می‌دهد که بخش خدمات با ۴۸.۸ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خوداختصاص داده است. در مراتب بعدی، بخش‌های صنعت با ۳۳.۲ و کشاورزی با ۱۷.۹ درصد قرار دارند.

سهم شاغلان بخش کشاورزی و خدمات در بهار ۱۴۰۰ نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب برابر با ۰.۷ درصد و ۰.۹ درصد کاهش و سهم شاغلان بخش صنعت ۱.۴ درصد افزایش داشته است.

بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۸.۸ درصد از جمعیت فعال بیکار بوده اند. همچنین بر اساس فاصله اطمینان ۹۵ درصد مقدار واقعی نرخ بیکاری کل کشور را در بر می‌گیرد. بر اساس این نتایج نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۹۹) حدود ۱.۰ درصد کاهش داشته است.

بررسی نرخ بیکاری جوانان ۲۴-۱۵ ساله حاکی از آن است که ۲۲.۱ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان ۲۴-۱۵ ساله کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال گذشته ۲.۴ درصد کاهش یافته است.

نرخ بیکاری گروه سنی ۳۵-۱۸ ساله نیز حاکی از آن است که ۱۵.۶ درصد از جمعیت فعال ۳۵-۱۸ ساله بیکار بوده اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری گروه سنی ۳۵-۱۸ ساله نشان می‌دهد که این شاخص نیز نسبت به فصل مشابه در سال گذشته ۱.۱ درصد کاهش پیدا کرده است.

بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر فارغ التحصیلان آموزش عالی نشان می‌دهد ۱۳.۴ درصد از جمعیت فعال فارغ التحصیل آموزش عالی بیکار بوده اند. این نرخ در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط روستایی نسبت به نقاط شهری بیش‌تر بوده است. بررسی روند تغییرات این نرخ حاکی از کاهش ۰.۱ درصدی در بهار ۱۴۰۰ نسبت به فصل مشابه سال قبل است.

سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد که ۹.۸ درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص بوده اند. این شاخص در بین مردان بیش‌تر از زنان و در نقاط روستایی بیش‌تر از نقاط شهری بوده است. سهم اشتغال ناقص در بهار ۱۴۰۰ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱.۹ درصد افزایش پیدا کرده است.

بررسی سهم شاغلین ۱۵ ساله و بیش تربا ساعت کار معمول ۴۹ ساعت و بیشتر نشان می‌دهد که ۳۶.۴ درصد شاغلین به طور معمول ۴۹ ساعت و بیشتر در هفته کار می‌کنند. این شاخص که یکی از نماگر‌های کار شایسته است نشان می‌دهد در کشور سهم زیادی از شاغلین بیش‌تر از استاندار کار می‌کنند. این شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲.۹ درصد افزایش داشته است.

در بهار ۱۴۰۰ سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از کل شاغلان ۲۵.۳ درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. بررسی تغییرات این شاخص نشان می‌دهد که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۰.۱ درصد افزایش داشته است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

عناوین برگزیده