تاریخ: ۲۸ تير ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۰:۳۸
بازدید:۲۴۳
کد خبر: ۲۱۸۹۹۳

ارزش افزوده خدمات ۵۵.۸ درصد رشد یافت

‌می‌متالز - بررسی جداول آماری مرکز آمار حاکی از این است که میزان ارزش افزوده خدمات در سال ۹۹ برابر ۱۹ میلیون و ۱۵۵ هزار میلیارد ریال بود که در مقایسه با سال ۹۸ رشد ۵۵.۸ درصد رشد داشته است.

به گزارش می‌متالز، ارزش افزوده به زبان ساده یعنی ارزشی که در هر مرحله به کالا یا خدمات افزوده می‌شود. بررسی داده‌های آماری بانک مرکزی بیانگر این است که از میان بخش‌های مختلف نفت، کشاورزی، صنایع و معادن، صنعت و معدن، ساختمان و خدمات، سال گذشته بیشترین ارزش‌افزوده مربوط به بخش خدمات است.

طبق این آمار ارزش افزوده خدمات در سال ۹۶ نسبت به سال قبل از آن ۵۶.۲ درصد، در سال ۹۷ نیز ۵۵ درصد و در سال ۹۸ نیز ۵۷.۱ درصد رشد داشت. سال گذشته ارزش افزوده خدمات برابر ۱۹ میلیون و ۱۵۵ هزار میلیارد ریال بود. در سال ۹۹ ارزش افزوده خدمات در مقایسه با سال قبل از آن ۵۵.۸ درصد رشد داشت.

ارزش افزوده نفت در سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن ۵.۳ درصد، کشاورزی ۱۱.۶ درصد، صنایع و معادن ۲۹.۳ درصد، صنعت و معدن ۱۹.۳ درصد و ساختمان ۷.۷ درصد رشد یافت.

تولید ناخالص داخلی بدون نفت کشور کشور در سال ۹۹ برابر ۳۲ میلیون و ۵۲۰ هزار میلیارد ریال بود که در مقایسه با سال قبل از آن ۹۴.۷ درصد افزایش یافته بود.

منبع: بورس امروز

عناوین برگزیده