تاریخ: ۲۹ تير ۱۴۰۰ ، ساعت ۰۲:۵۱
بازدید:۲۳۱
کد خبر: ۲۱۹۰۹۷

تکلیف محاسبه سنوات سخت و زیان آور کارگران روشن شد/ دیوان عدالت اداری رای را صادر کرد

‌می‌متالز - دادنامه پیرامون تاریخ پرداخت مابه التفاوت مربوط به اصلاح مستمـری بازنشستگی عادی به بازنشستگی ناشی از اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور، صادر شد.

به گزارش می‌متالز، دیوان عدالت اداری پیرامون تاریخ پرداخت مابه‌التفاوت مربوط به اصلاح مستمـری بازنشستگی عادی به بازنشستگی ناشی از اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور رای صادر کرد.

دادنامه شماره ۹۶۸ الی ۹۸۸ پیرامون تاریخ پرداخت مابه التفاوت مربوط به اصلاح مستمـری بازنشستگی عادی به بازنشستگی ناشی از اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور، صادر شد.

بنابه این رای، تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور بر اساس ضوابط و سیاستگذاری‌های شورای عالی حفاظت فنی و مقررات مربوط برعهده کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی است و در مواردی که کارفرما نسبت به تأدیه حق بیمه ۴ درصد موضوع بند‌های ۴ و ۶ جزء (ب) ماده واحده قانون صدرالاشاره اقدام مینماید و سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور از سوی سازمان تأمین اجتماعی یا شعب دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار میگیرد، صدور آرای کمیته‌های یادشده در این خصوص کاشف از این است که کارگر در دوره زمانی قبل از بازنشستگی به مشاغل سخت و زیان‌آور اشتغال داشته و از این رو بهره‌مندی وی از حقوق بازنشستگی مشاغل فوق نیز پس از تبدیل بازنشستگی عادی به بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور صرفاً مربوط به دوره زمانی پس از صدور آرای کمیته‌های احراز مشاغل سخت و زیان‌آور و یا قطعیت آرای شعب دیوان عدالت اداری درخصوص آرای کمیته‌های فوق‌الاشاره نیست و به تاریخ بازنشستگی عادی کارگر تسری می‌یابد.

 

منبع: پایگاه اطلاع رسانی جماران (جی پلاس)