تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۵:۴۲
کد خبر: ۲۱۹۶۱۹
مرکز آمار ایران:
‌می‌متالز - مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ تورم سالانه منتهی به تیر سال جاری با افزایش ۱.۲ درصدی نسبت به خرداد ماه به ٤٤,٢ درصد رسیده است.

به گزارش می‌متالز، مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی اعلام کرد: نرخ تورم نقطه‌ای در تیر به ٤٣,٦ درصد رسیده و خانوار‌ها به طور میانگین ٤٣.٦ درصد بیشتر از تیر ٩٩ برای خرید مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان هزینه کرده­ اند.

براساس این گزارش، نرخ تورم نقطه‌ای تیر در مقایسه با ماه قبل، ٤ واحد درصد کاهش یافته است. در این میان تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی­‌ها و دخانیات با کاهش ٥,٤ واحد درصدی به ٥٦.٩ درصد و گروه کالا‌های غیرخوراکی و خدمات با افت ٣.٤ واحد درصدی به ٣٧.٤ درصد رسیده است.

نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوار‌های شهری و روستایی هم ٤٢,٩ و ٤٧.٧ درصد بود که نسبت به ماه قبل، ٤ و ٣.٨ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

نرخ تورم سالانه منتهی به تیر ۱.۲ درصد بیشتر شد و به ٤٤,٢ درصد رسید


منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است که در تیر سال جاری به ٣,٥ درصد رسیده و در مقایسه با ماه قبل، یک واحد درصد بیشتر شده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات و کالا‌های غیرخوراکی و خدمات به ترتیب ٣.١ درصد و ٣.٨ درصد بود.

نرخ تورم ماهانه برای خانوار‌های شهری ٣,٦ و ٣.٢ درصد است که نسبت به ماه قبل ١.١ و ۰.٦ واحد درصد، بیشتر شده است.

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است که در تیر به ٤٤,٢ درصد رسیده و نسبت به ماه قبل، ١.٢ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های شهری و روستایی به ترتیب ٤٣,٧ درصد و ٤٧.٣ درصد بود که ١.٢ و ١.٧ واحد درصد افزایش یافته است.

منبع: بورس پرس

عناوین برگزیده