تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۶:۴۲
کد خبر: ۲۲۰۰۸۱
‌می‌متالز - شرکت فولاد مبارکه اصفهان در ۴ماهه منتهی به تیر ١۴٠٠ حدود ۴۵٠٨٧ میلیارد تومان محصول فروخته است، که رشد عالی ١۵٧ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته دارد.

به گزارش می‌متالز، شرکت فولاد مبارکه اصفهان در ۴ماهه منتهی به تیر ١۴٠٠ حدود ۴۵٠٨٧ میلیارد تومان محصول فروخته است، که رشد عالی ١۵٧ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته دارد.

گفتنی است فروش تیر ماه حدود ١١۴٢١ میلیارد تومان می‌باشد. فروش ۴ماهه منتهی به تیر ١٣٩٩ حدود ١٧۵۵٣ میلیارد تومان بود.

میانگین نرخ فروش ٣ماهه محصولات سرد داخلی ۲۰۱،۱۷۹،۳۷۵،۰۰۰ ریال برای هر هزار تن بوده است که در تیر ماه به ۲۲۴،۹۲۵،۲۲۴،۰۰۰ ریال در هر هزارتن افزایش یافته است. نرخ فروش محصولات پوشش دار داخلی نیز در تیر ماه افزایش یافته و به ۲۴۸،۷۵۵،۰۳۷،۰۳۷ریال در هر هزار تن رسیده است. نرخ فروش محصولات گرم نیز از ۱۷۱،۲۶۶،۰۷۸،۰۰۸ به ۱۸۲،۵۲۵،۱۵۶،۱۴۶ ریال در هر هزار تن افزایش یافته است. گزارش خوبی است.

منبع: نبض بورس

مطالب مرتبط