تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۱:۱۶
کد خبر: ۲۲۱۰۶۹
خروج نقدینگی ۹ همتی هفته گذشته، جبران شد؛
‌می‌متالز - ارزش کل صندوق‌های با درآمد ثابت در هفته نخست مرداد ۱۴۰۰، برابر با ۳۴۹ هزار و ۱۹۶ میلیارد تومان رسید و در مقایسه با هفته گذشته، بیش از ۱۰ همت دارایی به این صندوق‌ها افزوده شد تا بتواند خروج نقدینگی ۹ هزار میلیارد تومانی نقدینگی که طی هفته گذشته از این صندوق‌ها خارج‌شده بود را جبران کند.

به گزارش می‌متالز، در این گزارش به بررسی نوسانات ارزش و بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت پرداخته‌شده است. اقلام اصلی مربوط به صندوق‌ها را در جدول زیر مشاهده می‌نمایید.

ازجمله عناصر اصلی جدول زیر می‌توان به آخرین ارزش صندوق‌ها، بازدهی ماهیانه و بازدهی یک‌ساله آن‌ها اشاره کرد.

ارزش کل صندوق‌های با درآمد ثابت در هفته نخست مرداد ۱۴۰۰، برابر با ۳۴۹ هزار و ۱۹۶ میلیارد تومان رسید و در مقایسه با هفته گذشته، بیش از ۱۰ همت دارایی به این صندوق‌ها افزوده شد تا بتواند خروج نقدینگی ۹ هزار میلیارد تومانی نقدینگی که طی هفته گذشته از این صندوق‌ها خارج‌شده بود را جبران کند.

پس از ارائه جدول زیر که بر اساس میزان بازدهی سالیانه صندوق‌های درآمد ثابت ارائه‌شده، موارد اصلی به‌صورت جداگانه توضیح داده‌شده است:

استقبال گرم از «۱۰ همت» نقدینگی

استقبال گرم از «۱۰ همت» نقدینگی

استقبال گرم از «۱۰ همت» نقدینگی

استقبال گرم از «۱۰ همت» نقدینگی

استقبال گرم از «۱۰ همت» نقدینگی

ارزش کل صندوق‌های با درآمد ثابت در پایان هفته گذشته به ۳۴۹ هزار و ۱۹۶ میلیارد تومان رسید متوسط ارزش ۸۹ صندوق به ۳ هزار و ۹۲۳ میلیارد تومان رسیده است.

ترکیب برنده هفتگی دست نخورد!

بهترین عملکرد ماهیانه را دو صندوق طلای سرخ نو ویرا با ۲.۴۵ درصد بازدهی و گروه زعفران سحرخیز با ۱.۱۲ درصد بازدهی مثبت جایگزین صندوق مشترک صبای هدف شد.

همچنین ضعیف‌ترین بازدهی مربوط به دو صندوق قابل معامله آرمان آتی کوثر و یکم کارگزاری بانک کشاورزی به ترتیب با ۱.۵۸ و ۰.۱۷ درصد بازدهی منفی بوده است.

البته باید اشاره داشت که از بین ۸۹ صندوق، تنها ۷ صندوق با عملکرد منفی در این هفته به کار خود پایان دادند.


ترکیب فصلی صندوق‌ها کماکان دستخوش تغییر!

بهترین عملکرد سه‌ماهه را صندوق درآمد ثابت کوثر یکم با ۷.۸۵ درصد بازدهی داشته است. بدترین عملکرد فصلی را نیز صندوق مشترک اندیشه فردا با بازدهی منفی ۸.۳۸ درصدی به خود اختصاص داده است.

بهترین عملکرد سالیانه را صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم با ۳۳.۵۹ درصد و پاداش سرمایه بهگزین با ۲۵.۶۵ درصد داشته‌اند.

کمترین بازدهی محقق شده سالیانه نیز مربوط به دو صندوق توسعه سرمایه نیکی و مشترک صبای هدف به ترتیب با ۶.۳۲ و ۷.۲۸ درصد بازدهی مثبت بوده است.

منبع: بورس نیوز