تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۱:۲۳
کد خبر: ۲۲۱۱۳۵
‌می‌متالز - گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد، ضریب جینی برای کل کشور در سال ۱۳۹۹ با افزایش نسبت به سال ۱۳۹۸ به ۴۰.۰۶ واحد رسیده است.

به گزارش می‌متالز، یکی از شاخص‌هایی که نشان دهنده وضعیت درآمدی در سطح جامعه می‌باشد، ضریب جینی است. این ضریب توسط متخصص آمار ایتالیایی به نام کورادو جینی توسعه یافت و در سال ۱۹۱۲ اعلام شد. ضریب جینی از جمله شاخص‌هایی است که می‌توان با استفاده از آن وضعیت توزیع درآمد در یک جامعه را سنجید.

نوسان ضریب جینی بین صفر و یک

هر چه عدد این شاخص به صفر نزدیک‌تر باشد به منزله برابر بودن درآمد‌ها در جامعه است و هر چه به یک نزدیکتر باشد، نشان دهنده آن است که شکاف درآمدی در جامعه تشدید شده است. به عبارت بهتر، اگر همه افراد جامعه به اندازه هم درآمد داشته باشند، ضریب جینی معادل صفر و اگر تمام درآمد‌ها تنها به یک نفر برسد، ضریب جینی یک است که این بدترین حالت ممکن خواهد بود.

شکاف درآمدی افزایش یافت!

جدیدترین اطلاعات منتشر شده در خصوص تغییرات ضریب جینی توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است؛ بر این اساس همانگونه که در جدول زیر مشاهده می‌شود این ضریب برای کل کشور در سال ۱۳۹۹ با افزایش نسبت به سال ۱۳۹۸ به رقم ۴۰.۰۶ رسیده است. این در حالی است که در سال گذشته ضریب جینی مناطق شهری کشورمان به رقم ۳۸.۳۵ و مناطق روستایی نیز به رقم ۳۵.۹۰ افزایش یافته است؛ بنابراین از سال ۹۸ تا ۹۹، شکاف طبقاتی بیشتر شده است.
ضریب جینی؛ ۴۰.۰۶ واحد/ شکاف درآمدی بیشتر شد
بررسی تغییرات ضریب جینی از سال ۸۸ تا پایان سال ۹۹ نشان می‌دهد در این مدت بیشترین شکاف درآمدی متعلق به سال ۱۳۸۸ با ۴.۱۱ بوده است. روند این تغییرات در نمودار زیر قابل مشاهده است:

ضریب جینی؛ ۴۰.۰۶ واحد/ شکاف درآمدی بیشتر شد

منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)