تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۴:۰۹
بازدید: ۲۵۸
کد خبر: ۲۲۲۰۳۵
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت

شکسته شدن رکورد ترانزیت عبوری از کشور در تیرماه

‌می‌متالز - سخنگوی گمرک اعلام کرد که آمار تجارت کشور در تیرماه از لحاظ وزنی ۱۲میلیون و ۴۶۲ هزار تن به ارزش ۸میلیارد و ۱۲ میلیون دلار بوده است که سهم صادرات در این ماه، ۳ میلیارد و ۶۴۹ میلیون دلار ثبت شد.

به گزارش می‌متالز، سخنگوی گمرک گفت: از مجموع تجارت ۵۰میلیون و ۸۴۱تن کالا به ارزش ۲۸میلیارد و ۹۱۴میلیون دلاری کشور در چهار ماه نخست امسال، ۱۲میلیون و ۴۶۲هزار تن کالا به ارزش ۸میلیارد و ۱۲ میلیون دلار مربوط به تیر ماه بوده است که نسبت به تیرماه سال گذشته از لحاظ وزنی ۱۰ درصد و از لحاظ ارزش ۳۹درصد رشد داشته است.

سید روح اله لطیفی اظهارکرد: آمارتجارت کشور (سرجمع صادرات و واردات) در تیرماه از لحاظ وزنی ۱۲میلیون و ۴۶۲ هزار تن به ارزش ۸میلیارد و ۱۲ میلیون دلار بوده است که سهم صادرات در این ماه (۳۱روز)، هشت میلیون و ۳۶۴هزار تن به ارزش سه میلیارد و ۶۴۹ میلیون دلار بوده است که نسبت به صادرات کشور در تیرماه سال ۹۹ از لحاظ وزنی بدون تغییر و از لحاظ ارزش ۵۳ درصد رشد داشته است.

لطیفی در خصوص مقاصد کالا‌های ایرانی افزود: چین با دو میلیون و ۷۸۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۲۵۲میلیون دلار، عراق با یک میلیون و ۳۳۱ هزار تن به ارزش ۴۷۳میلیون دلار، امارات با ۸۴۳هزار تن به ارزش ۳۵۲میلیون دلار، ترکیه با ۳۵۰ هزار تن به ارزش ۳۲۸میلیون دلار و افغانستان با ۴۱۵هزار تن به ارزش ۲۵۸میلیون دلار پنج مقصد اصلی صادرات کالا‌های ایرانی در تیرماه بودند.

وی افزود: چین در این ماه نسبت به تیر۹۹،۱۹درصد ازلحاظ وزنی و ۹۴درصد از لحاظ ارزش کالای بیشتریاز ایران خریداری کرده است، عراق کاهش هشت درصدی در وزن و دو درصدی در ارزش را در خرید کالای ایرانی نسبت به تیرماه ۹۹را تجربه کرده، امارات در وزن کاهش ۳۱ درصدی و درارزش افزایش ۳۹ درصدی داشته، ترکیه افزایش هشت درصدی در وزن و ۱۱۰درصدی درارزش کالای خریداری شده از ایران را نسبت به تیرماه ۹۹ تجربه کرده و نهایتا افغانستان با وجود کاهش ۳۷درصدی در وزن کالا‌های ایرانی ۱۸ درصد ارزش کالا‌ها نسبت به تیرماه سال ۹۹ بیشتر بوده است.

لطیفی یاداور شد: آمار اعلام شده در بالا صرفا مربوط به تیرماه ۱۴۰۰ در مقایسه با تیر سال۹۹بوده درصورتی که بخواهیم روند تغییرات در صادرات ۴ماهه را بررسی کنیم چین ۱۵ درصد در وزن و ۷۸ درصد در ارزش، عراق ۷۰ درصد در وزن و ۴۳ درصد در ارزش، امارات منفی هفت درصد در وزن و مثبت ۳۳درصد در ارزش، ترکیه ۱۶درصد در وزن و ۱۲۲ درصد در ارزش و افغانستان منفی ۱۵ درصد در وزن و مثبت دو درصد در ارزش را نسبت به ۴ماهه نخست سال قبل تجربه کرده است.

سخنگوی گمرک در خصوص میزان واردات دریک ماهه تیر گفت: در۳۱ روز تیرماه امسال چهارمیلیون و ۹۸ هزارتن کالا به ارزش چهارمیلیارد و ۳۶۳میلیون دلار وارد کشور شد که نسبت به واردات در تیرماه سال ۹۹ از لحاظ وزن ۴۱درصد و از لحاظ ارزش ۲۹درصد افزایش داشته است.

وی در خصوص کشور‌های مبدا خرید کالا‌های وارداتی کشورمان گفت: امارات با یک میلیون و ۵۵۱ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۵۱۰ میلیون دلار ۳۷۱درصد رشد در وزن و ۹۰ درصد رشد درارزش را نسبت به تیرماه سال گذشته داشته است، چین با ۳۳۳هزارتن کالا به ارزش یک میلیارد و ۹۶میلیون دلار نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۴ درصدی در وزن و ۲۳درصدی در ارزش داشته است، ترکیه با ۴۲۸هزار تن کالا به ارزش ۴۸۷میلیون دلار افزایش ۲۶درصدی در وزن و ۳۰ درصدی در ارزش را تجربه کرده است، آلمان با ۱۱۲هزار تن کالا به ارزش ۱۴۹ میلیون دلار رشد ۲۸ درصدی در وزن و کاهش چهار درصدی در ارزش داشته وسوییس با ۲۰۰ هزار تن به ارزش ۱۵۵ میلیون دلار ۱۰۰ برابر وزن بیشتر و ۲۷۸درصد ارزش بیشتر نسبت به تیرماه سال ۹۹، کالا به ایران صادر کردند.

لطیفی درخصوص ترانزیت کالا از ایران افزود: درتیرماه امسال یک میلیون و ۱۱هزارتن کالا‌ی خارجی از مسیر ایران عبورکرده است که نسبت به کالای عبوری ازکشورمان درتیرماه ۹۹ که ۶۸۲هزار تن بوده است رشد ۴۸ درصدی داشته است؛ و این میزان عبورکالا از کشورمان در مدت یک ماه، طی سه سال گذشته یک رکورد به شمار می‌آید که امیدواریم با توجه به موقعیت کشورمان و مزیت ترانزیتی، این رکورد افزایش پیدا کند.

منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)

عناوین برگزیده