تاریخ: ۰۹ شهريور ۱۴۰۰ ، ساعت ۲۱:۴۶
کد خبر: ۲۲۵۲۴۵
‌می‌متالز - نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ۱۴۰۰ برای خانوار‌های کشور به عدد ۴۵.۲ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (۵۱.۴ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (۴۰.۹ درصد) است.

به گزارش می‌متالز، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ١٤٠٠ برای خانوار‌های روستایی به عدد ٤٨.٧ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان­ کرمانشاه (٥٤.٤ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ تهران (٤٢.٦ درصد) است.

در مرداد ماه ۱۴۰۰ عدد شاخص کل برای خانوار‌های کشور (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۳۳۷.۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوار‌های کشور مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۴.۹ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان قم با ۱.۸ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوار‌های کشور ۴۳.۲ درصد می‌باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (۵۳.۴ درصد) و کمترین آن مربوط به استان تهران (۳۷.۶ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ۱۴۰۰ برای خانوار‌های کشور به عدد ۴۵.۲ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (۵۱.۴ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (۴۰.۹ درصد) است.

خانوار‌های شهری

در مرداد ماه ۱۴۰۰ عدد شاخص کل برای خانوار‌های شهری (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۳۳۴.۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوار‌های شهری مربوط به استان فارس با ۴.۶ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان قم با ۱.۸ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوار‌های شهری کشور ۴۲.۴ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوار‌های شهری مربوط به استان ایلام (۵۲.۳ درصد) و کمترین آن مربوط به استان تهران (۳۷.۴ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ۱۴۰۰ برای خانوار‌های شهری به عدد ۴۴.۵ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (۵۰.۹ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (۴۰.۸ درصد) است.

خانوار‌های روستایی

در مرداد ماه ۱۴۰۰ عدد شاخص کل برای خانوار‌های روستایی (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۳۵۸.۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۲ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوار‌های روستایی مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۵.۸ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کردستان با ۱.۷ درصد افزایش می‌باشد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوار‌های روستایی ۴۷.۷ درصد می‌باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (۵۸.۴ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سمنان (۳۹.۳ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ۱۴۰۰ برای خانوار‌های روستایی به عدد ۴۸.۷ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کرمانشاه (۵۴.۴درصد) و کمترین آن مربوط به استان تهران (۴۲.۶ درصد) است.

 

منبع: پایگاه اطلاع رسانی جماران (جی پلاس)