تاریخ: ۱۹ شهريور ۱۴۰۰ ، ساعت ۰۹:۳۸
کد خبر: ۲۲۶۸۴۲
‌می‌متالز - بررسی یارانه اشراف نسبت به مستضعفان ابعاد جالبی از اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران را نشان می‌دهد.

به گزارش می‌متالز، اطلاعات مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که دهک دهم در مناطق شهری کشور که بالاترین درآمد را دارد، ماهانه ۱۴ میلیون و ۴۲۶ هزار تومان هزینه کرده است. درحالیکه دهک اول مناطق روستایی ایران که فقیرترین یا کم‌درآمدرتن دهک هستند، تنها ۴۳۶ هزار تومان در ماه هزینه کرده اند. به معنای ساده، دهک دهم شهری ۳۳ برابر دهک اول روستایی هزینه کرده است.

در سال ۱۳۹۰ و یک سال پس از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها این فاصله ۱۹ برابر بود و تا سال ۱۳۹۲ این فاصله به ۱۸ برابر رسید. در سال ۱۳۹۲ هزینه ماهانه دهک دهم شهری ۴ میلیون و ۴۷۴ هزار تومان و برای دهک اول روستایی ۲۴۴ هزار تومان بود.

در دوران حسن روحانی، هزینه‌کرد دهک دهم ۳.۲ برابر و هزینه‌کرد دهک اول روستایی ۱.۸ برابر رشد داشته است که نشان می‌دهد توزیع ثروت به شدت به سمت طبقه برخوردار بوده است.

منبع: ایکوپرس