تاریخ: ۲۱ شهريور ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۰:۲۹
کد خبر: ۲۲۷۲۰۱
‌می‌متالز - آمار‌ها نشان می‌دهد در تیرماه ۱۴۰۰ بیشترین درصد تعداد چک‌های برگشتی متعلق به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۱۷.۱ درصد و کمترین درصد تعداد چک‌های برگشتی نیز مربوط به استان گیلان با ۶.۹ درصد است.

به گزارش می‌متالز، در نخستین ماه تابستان، بررسی جزئیات درصد توزیع تعداد و مبلغ چک‌های مبادله‌ای بر حسب وصولی و برگشتی، نشان می‌دهد در کل کشور از منظر تعداد، ۹۰.۸ درصد چک‌ها وصولی و ۹.۲ درصد نیز تعداد چک‌های برگشتی در تیرماه بوده اند. همچنین از منظر مبلغ، در کل کشور ۸۸.۱ درصد چک‌ها وصولی و ۱۱.۹ درصد مبلغ چک‌ها برگشتی بوده اند.

همان طور که در جدول زیر مشاهده می‌شود، این آمار و درصد به تفکیک استان و مناطق آزاد مشخص شده است. به عنوان نمونه بیشترین درصد تعداد چک‌های وصولی در تیرماه امسال متعلق به استان گیلان با ۹۳.۱ درصد است و کمترین درصد تعداد چک‌های وصولی نیز مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۸۲.۹ درصد است.

از سوی دیگر بیشترین درصد تعداد چک‌های برگشتی در این ماه، متعلق به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۱۷.۱ درصد و کمترین درصد تعداد چک‌های برگشتی نیز مربوط به استان گیلان با ۶.۹ درصد است.

اما در بخش دیگر این جدول، به درصد چک‌های وصولی و برگشتی از منظر مبلغ پرداخته شده است. به گونه‌ای که استان بوشهر با ۹۲.۱ درصد مبلغ چک‌های وصولی در صدر قرار دارد و استان کهگیلویه و بویراحمد نیز با ۷۲.۸ درصد، در پایین‌ترین سطح از چک‌های وصولی از منظر مبلغ بوده است.

منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)