تاریخ: ۲۷ شهريور ۱۴۰۱ ، ساعت ۱۸:۵۵
کد خبر: ۲۷۴۶۵۶
در پنج ماهه نخست امسال؛
‌می‌متالز - مجموع درآمد حاصل از فروش داخلی و صادراتی «فملی» در پنج ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱، به ۳۲۸ هزار و ۸۴۵ میلیارد و ۴۹۸ میلیون ریال رسیده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال پیش، ۲۶ درصد رشد را نشان می‌دهد.

به گزارش می‌متالز، عملکرد پنج ماهه سال جاری شرکت ملی صنایع مس ایران نشان می‌دهد با وجود کاهش قیمت چشمگیر جهانی مس و همچنین قطعی برق طی هفته‌های اخیر، صادرات بزرگ‌ترین صادرکننده فلزات اساسی در کشور نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، با رشد مطلوبی همراه بوده است.


رشد ۲ درصدی تولید کنسانتره مس


نمودار ۱ نشان می‌دهد که شرکت ملی صنایع مس ایران در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۱، توانسته است ۱۱۵ هزار و ۴۷۷ تن کاتد مس تولید کند. این شرکت طی پنج ماه نخست سال پیش، موفق به تولید ۱۱۶ هزار و ۵۱۱ تن کاتد مس شده بود.

شرکت مس در پنج ماه نخست سال جاری، توانسته است ۲۲ میلیون و ۴۳۲ هزار تن سنگ سولفور تولید کند که این میزان در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل، ۲ درصد افزایش داشته است. این شرکت در مدت زمان مشابه سال گذشته، ۲۱ میلیون و ۹۸۱ هزار تن سنگ سولفور تولید کرده بود.

«فملی» طی پنج ماه ابتدایی امسال، توانست ۳۶۳ هزار و ۲۳۴ تن اسید سولفوریک تولید کند که این میزان در مقایپنج با مدت مشابه سال پیش، ۱۴ درصد رشد داشته است. این شرکت در پنج ماه ابتدایی سال پیش، ۳۱۶ هزار و ۴۶۷ تن اسید سولفوریک تولید کرده بود.

شرکت ملی صنایع مس ایران در پنج ماه نخست سال جاری، ۵۰۴ هزار و ۱۸۳ تن کنسانتره مس تولید کرد که این میزان حاکی از رشد ۲ درصدی نسبت به مدت زمان مشابه سال ۱۴۰۰ است. این شرکت در پنج ماه ابتدایی سال پیش، موفق به تولید ۴۹۱ هزار و ۳۳ تن کنسانتره مس شده بود.

شرکت ملی مس در پنج ماه ابتدایی سال جاری، دو هزار و ۸۷۶ تن کنسانتره مولیبدن تولید کرد. این شرکت در مدت زمان مشابه سال پیش، توانسته بود سه هزار و ۲۲۱ تن کنسانتره مولیبدن تولید کند.

«فملی» طی پنج ماه نخست امسال، توانست ۳۶۷ تن کنسانتره طلا و نقره تولید کند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، ۹ درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در پنج ماه ابتدایی سال گذشته، ۳۳۶ تن کنسانتره طلا و نقره تولید کرده بود.

شرکت مس طی پنج ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱، موفق به تولید ۲۱۷ تن اکسید مولیبدن صادراتی شد. این شرکت در پنج ماه نخست سال گذشته، ۴۶۴ تن اکسید مولیبدن صادراتی تولید کرده بود.

مجموع تولید شرکت ملی صنایع مس ایران در پنج ماه نخست سال جاری، به ۲۳ میلیون و ۴۵۷ هزار و پنج تن رسید که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲ درصد افزایش یافته است. این شرکت در پنج ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰، توانسته بود در مجموع ۲۲ میلیون و ۹۵۲ هزار و ۴۶۲ تن محصول تولید کند.

درآمد «فملی» ۲۶ درصد افزایش یافت


فروش کاتد «فملی» ۷ درصد رشد پیدا کرد


نمودار ۲ حاکی از آن است که شرکت ملی صنایع مس ایران در پنج ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱، توانسته است ۷۰ هزار و ۷۹۲ تن کاتد مس را در بازار‌های داخلی به فروش برساند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، ۲۶ درصد رشد داشته است. این شرکت در پنج ماه نخست سال گذشته، ۵۶ هزار و ۱۴۹ تن کاتد در بازار‌های داخلی فروخته بود.

«فملی» در پنج ماه نخست امسال، توانسته است ۳۲۰ هزار و ۴۴۵ تن اسید سولفوریک را در بازار‌های داخلی به فروش برساند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۴ درصد افزایش یافته است. این شرکت در پنج ماه ابتدایی سال پیش، ۲۸۰ هزار و ۹۲۳ تن اسید سولفوریک در بازار‌های داخلی فروخته بود.

شرکت مس در پنج ماه ابتدایی سال جاری، دو هزار و ۴۰۸ تن کنسانتره مولیبدن را در بازار‌های داخلی به فروش رسانده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، رشد ۳ درصدی را نشان می‌دهد. این شرکت در پنج ماه نخست سال گذشته، دو هزار و ۳۳۶ تن کنسانتره مولیبدن را در بازار‌های داخلی فروخته بود.

«فملی» طی پنج ماه نخست سال ۱۴۰۱، موفق به فروش ۲۸۹ تن کنسانتره طلا و نقره در بازار‌های داخلی شده است. این شرکت در پنج ماه ابتدایی سال گذشته، ۳۳۷ تن کنسانتره طلا و نقره در بازار‌های داخلی فروخته بود.

شرکت مس در پنج ماه ابتدایی امسال، ۴۵۱ هزار و ۲۵۶ تن سنگ سولفور را در بازار‌های داخلی به فروش رسانده است. این شرکت طی پنج ماه نخست سال گذشته، ۵۲۵ هزار و ۵۶۰ تن سنگ سولفور را در بازار‌های داخلی فروخته بود.

شرکت ملی صنایع مس ایران توانست طی پنج ماه نخست سال جاری، موفق شد ۸۸۵ هزار و ۸۳۵ تن محصول را در بازار‌های داخلی به فروش برساند. این شرکت در پنج ماه ابتدایی سال پیش، ۹۱۴ هزار و ۶۸۳ تن محصول را در بازار‌های داخلی فروخته بود.

شرکت مس در پنج ماه نخست سال جاری، ۴۴ هزار و ۵۰۶ تن کاتد مس را روانه بازار‌های صادراتی کرد. این شرکت در پنج ماه ابتدایی سال پیش، ۵۱ هزار و ۱۰۶ تن کاتد مس در بازار‌های صادراتی فروخته بود.

شرکت ملی صنایع مس ایران در پنج ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱، توانسته است ۱۱۵ هزار و ۲۹۸ تن کاتد را در بازار‌های داخلی و صادراتی به فروش برساند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۷ درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در پنج ماه نخست سال گذشته، ۱۰۷ هزار و ۲۵۵ تن کاتد را در بازار‌های داخلی و صادراتی به فروش رسانده بود.

مجموع فروش داخلی و صادراتی «فملی» طی پنج ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱، به ۹۳۱ هزار و ۴۲۱ تن رسید. این شرکت در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۰، توانسته بود ۹۶۶ هزار و ۱۶۶ تن محصول را در بازار‌های داخلی و صادراتی بفروشد.

درآمد «فملی» ۲۶ درصد افزایش یافت


رشد ۳۱۹ درصدی درآمد فروش اسید سولفوریک


در نمودار ۳ مشاهده می‌شود شرکت ملی صنایع مس ایران در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۱، توانسته است ۱۷۶ هزار و ۴۵۶ میلیارد و ۶۷۸ میلیون ریال درآمد از فروش کاتد مس در بازار‌های داخلی کسب کند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۴۲ درصد افزایش داشته است. این شرکت در پنج ماه ابتدایی سال گذشته، ۱۲۳ هزار و ۶۵۳ میلیارد و ۹۰۹ میلیون ریال درآمد از فروش کاتد در بازار‌های داخلی کسب کرده بود.

«فملی» طی پنج ماه ابتدایی سال جاری، توانسته است چهار هزار و ۲۸ میلیارد و ۶۳۴ میلیون ریال درآمد از فروش اسید سولفوریک در بازار‌های داخلی کسب کند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳۱۹ درصد افزایش داشته است. این شرکت در پنج ماه نخست سال پیش، ۹۵۹ میلیارد و ۹۰۵ میلیون ریال درآمد از فروش اسید سولفوریک در بازار‌های داخلی کسب کرده بود.

«فملی» طی پنج ماه نخست سال ۱۴۰۱، موفق به کسب یک هزار و ۸۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال درآمد از فروش سنگ سولفور در بازار‌های داخلی شده است که این میزان، نشان از رشد ۶۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. این شرکت در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۰، ۶۷۰ میلیارد و ۳۹۰ میلیون ریال درآمد از فروش سنگ سولفور در بازار‌های داخلی کسب کرده بود.

شرکت مس در پنج ماه ابتدایی امسال، ۹ هزار و ۲۴ میلیارد و ۸۰ میلیون ریال درآمد از فروش کنسانتره مولیبدن در بازار‌های داخلی کسب کرد که این میزان در هم‌سنجی با مدت مشابه سال قبل، ۳۳ درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در پنج ماه نخست سال پیش، ۶ هزار و ۷۶۱ میلیارد و ۵۷۷ میلیون ریال درآمد از فروش کنسانتره مولیبدن در بازار‌های داخلی کسب کرده بود.

«فملی» طی پنج ماه نخست سال ۱۴۰۱، موفق به کسب ۱۱ هزار و ۱۶۷ میلیارد و ۶۹۴ میلیون ریال درآمد از فروش کنسانتره طلا و نقره در بازار‌های داخلی شده است. این شرکت در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۰، ۱۱ هزار و ۶۷۶ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال درآمد از فروش کنسانتره طلا و نقره در بازار‌های داخلی کسب کرده بود.

شرکت ملی صنایع مس ایران توانسته است در پنج ماه ابتدایی سال جاری، ۲۰۴ هزار و ۵۱۳ میلیارد و ۳۳۸ میلیون ریال درآمد از فروش محصولات خود در بازار‌های داخلی کسب کند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۳۹ درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در پنج ماه نخست سال پیش، ۱۴۶ هزار و ۵۱۹ میلیارد و ۷۵۷ میلیون ریال درآمد از فروش محصولات خود در بازار‌های داخلی به دست آورده بود.

شرکت مس طی پنج ماه نخست امسال، توانسته است ۱۲۳ هزار و ۹۴۲ میلیارد و ۳۲۰ میلیون ریال درآمد از فروش کاتد در بازار‌های صادراتی کسب کند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، ۱۰ درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در پنج ماه ابتدایی سال گذشته، ۱۱۲ هزار و ۷۹۶ میلیارد و ۳۲۳ میلیون ریال درآمد از فروش کاتد مس در بازار‌های صادراتی کسب کرده بود.

شرکت مس در پنج ماه ابتدایی سال جاری، توانسته است ۳۰۰ هزار و ۳۹۸ میلیارد و ۹۹۸ میلیون ریال درآمد از فروش کاتد مس در بازار‌های داخلی و صادراتی کسب کند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، حاکی از رشد ۲۷ درصدی است. این شرکت در پنج ماه نخست سال پیش، ۲۳۶ هزار و ۴۵۰ میلیارد و ۲۳۲ میلیون ریال از فروش کاتد مس در بازار‌های داخلی و صادراتی کسب کرده بود.

مجموع درآمد حاصل از فروش داخلی و صادراتی «فملی» در پنج ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱، به ۳۲۸ هزار و ۸۴۵ میلیارد و ۴۹۸ میلیون ریال رسیده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال پیش، ۲۶ درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۰، توانسته بود ۲۶۱ هزار و ۹ میلیارد و ۵۵۵ میلیون ریال درآمد از فروش محصولات خود در بازار‌های داخلی و صادراتی کسب کند.

درآمد «فملی» ۲۶ درصد افزایش یافت

منبع: فلزات آنلاین

عناوین برگزیده