تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ ، ساعت ۲۲:۲۱
کد خبر: ۲۹۲۳۷۰
‌می‌متالز - در فصل پاییز ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌­های خدمات نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۹.۷ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل۲۵.۱ واحد درصد افزایش داشته است.

به گزارش می‌متالز، در فصل پاییز ١٤٠١، شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن ١١٦٦,٤ است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١.٠ درصد افزایش، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٩.٧ درصد افزایش و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٢٥.١ درصد افزایش داشته است.

شاخص قیمت کل

در فصل پاییز ١٤٠١، شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن ١١٦٦,٤ است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١.٠ درصد افزایش، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٩.٧ درصد افزایش و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٢٥.١ درصد افزایش داشته است.

افزایش تورم فصلی

در فصل پاییز ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١,٠ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٢- درصد)، ٣ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید ماده معدنی در داخل کشور، در فصل پاییز ١٤٠١، نسبت به فصل قبل از آن، ١.٠ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیش­ترین تورم فصلی با ٨.٦ درصد مربوط به گروه "سایر معادن" و کم­ترین تورم فصلی با ٣.٩ درصد، مربوط به گروه "زغال سنگ" است. در این فصل گروه "کانه‌های فلزی" با تورم ٠.٢-درصدی مواجه بوده است.

کاهش تورم نقطه به نقطه

در فصل پاییز ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٩,٧ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (١٣.٤ درصد)، ٣.٧ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید ماده معدنی در داخل کشور، در فصل پاییز ١٤٠١، نسبت به فصل مشابه سال قبل، ٩.٧ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیش­ترین تورم نقطه به نقطه با ٥٧.٩ درصد مربوط به گروه "سایر معادن" و کم­ترین تورم نقطه به نقطه با ٤.٦ درصد مربوط به گروه "کانه‌های فلزی" است.

کاهش تورم سالانه

در فصل پاییز ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل ٢٥,١ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤٠.٤ درصد)، ١٥.٣ واحد درصد، کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید کالا‌های خود در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به پاییز ١٤٠١، نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٢٥.١ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیش­ترین تورم سالانه مربوط به گروه "سایر معادن" با ٥٦.٧ درصد و کم­ترین تورم سالانه مربوط به گروه "کانه‌های فلزی" با ٢١.٦ درصد است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

عناوین برگزیده