تاریخ: ۲۸ شهريور ۱۴۰۲ ، ساعت ۱۷:۱۲
بازدید: ۸۶
کد خبر: ۳۱۷۷۳۷

کسب تقدیرنامه دو ستاره جایزه ملی تعالی نگهداری توسط سیمیدکو

‌می‌متالز - پس از ارزیابی‌های انجام شده در ششمین دوره جایزه ملی تعالی و نگهداری ایران در سال ۱۴۰۲ در رسته تخصصی مدیریت نگهداری دارایی ها، شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد (سیمیدکو) موفق به کسب تقدیر نامه دو ستاره شد.

به گزارش می‌متالز، سیمیدکو با برنامه ریزی، اجرای آموزش، انجام فرایند خودارزیابی، ارائه برنامه‌های بهبود، تدوین اظهارنامه تعالی نت و حضور فعال در فرآیند جایزه ملی تعالی در سال ۱۴۰۲، موفق به دریافت تقدیرنامه دو ستاره در ششمین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری ایران مبتنی بر مدل EFQM، مورد تایید و اعتبار دهی از سازمان ملی بهره وری ایران در رسته مدیریت نگهداری داریی‌ها شد.

کسب تقدیرنامه دو ستاره جایزه ملی تعالی نگهداری توسط سیمیدکو

کسب تقدیرنامه دو ستاره جایزه ملی تعالی نگهداری توسط سیمیدکو

کسب تقدیرنامه دو ستاره جایزه ملی تعالی نگهداری توسط سیمیدکو

عناوین برگزیده