تاریخ: ۲۷ آبان ۱۴۰۲ ، ساعت ۱۹:۵۶
بازدید: ۷۴
کد خبر: ۳۲۴۱۱۲

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای " تهیه و اجرای خط تأمین نیتروژن پروژه‌های احیاء شماره دو و احیاء مگامدول شرکت جهان فولاد سیرجان به صورت PC" - شماره مناقصه: ۰۲۷۷-خ-م

‌می‌متالز - مناقصه شرکت جهان فولاد سیرجان نسبت به انتخاب پیمانکار "تهیه و اجرای خط تأمین نیتروژن پروژه‌های احیاء شماره دو و احیاء مگامدول به صورت PC از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله‌ای" به شرح ذیل می‌باشد.

به گزارش می‌متالز، شرکت جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار "تهیه و اجرای خط تأمین نیتروژن پروژه‌های احیاء شماره دو و احیاء مگامدول به صورت PC" از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله‌ای اقدام نماید؛ لذا از تمامی پیمانکاران معتبر که دارای توانایی مناسب، سوابق و تجارب مورد قبول می‌باشند، دعوت به عمل می‌آید اسناد مناقصه را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی www.sjsco.ir دریافت نمایند.

• شرایط:

۱- آخرین فرصت تحویل پاکات: پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵.

۲- تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ ۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (نه میلیارد و پانصد میلیون) ریال مطابق اسناد مناقصه.

۳- محل انجام کار: شرکت جهان فولاد سیرجان واقع در استان کرمان، شهرستان سیرجان، کیلومتر ۵۰ جاده سیرجان – شیراز، کیلومتر ۲ جاده اختصاصی گل گهر.

۴- محل تحویل پاکات: استان کرمان، شهرستان سیرجان، دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت جهان فولاد سیرجان و استان تهران، شهر تهران، دفتر شرکت جهان فولاد سیرجان.

۵- شرکت جهان فولاد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می‌باشد.

۶- هزینه چاپ آگهی، بر عهده برنده مناقصه می‌باشد و ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی‌کند.

۷- جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۹۱۲۹۳۸۳۱۷ و آدرس ایمیل TENDER@SJSCOSTEEL.COM ارتباط برقرار نمایید.

دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت جهان فولاد سیرجان

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده