تاریخ: ۲۸ آبان ۱۴۰۲ ، ساعت ۲۳:۵۰
بازدید: ۲۳
کد خبر: ۳۲۴۴۴۰
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
گزارش روزانه بازار مشتقه

۱۷.۸ هزار قرارداد آتی در بورس کالا منعقد شد

‌می‌متالز - در دادوستد‌های امروز بازار مشتقه بورس کالا، ۱۷ هزار و ۸۱۴ قرارداد آتی منعقد شد. در بازار آتی، بیشترین حجم معاملات آتی مربوط به گروه زعفران بود.

به گزارش می‌متالز، در معاملات امروز بازار آتی، ۱۷ هزار و ۸۱۴ قرارداد آتی به میزان یک هزار و ۴۳۷ میلیارد و ۲۱۴ میلیون ریال (۱۴۳.۷ میلیارد تومان) منعقد شد.

بیشترین حجم معاملات امروز برای گروه زعفران با ۱۶ هزار قرارداد بود.

در معاملات امروز بازار آتی ۳ هزار و ۹۳۴ دفعه معامله صورت گرفت. در این روز تعداد موقعیت‌های باز ۴۶ هزار و ۵۱۸ دفعه صورت گرفت.

در این روز ۳۸۸ خریدار و ۳۹۳ فروشنده در بازار حاضر داشتند. بدین ترتیب در سمت حقیقی‌ها، ۳۸۴ خریدار و ۳۹۰ فروشنده و در سمت حقوقی‌ها، ۴ خریدار و ۳ فروشنده حاضر بودند.

۱۷.۸ هزار قرارداد آتی در بورس کالا منعقد شد

در معاملات مربوط به اختیار معامله نیز ۷۸۲ قرارداد اختیار معامله به ارزش ۳ میلیارد و ۴۲۹ میلیون ریال (۳۴۲.۹ میلیون تومان) منعقد شد. تعداد موقعیت‌های باز ۲۱ هزار و ۲۶۰ موقعیت تعهدی بود.

۱۷.۸ هزار قرارداد آتی در بورس کالا منعقد شد

منبع: کالاخبر

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده