تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ ، ساعت ۱۳:۰۵
بازدید: ۳۶۹
کد خبر: ۹۲۵۵۲
سرویس خبر : معادن و مواد معدنی
نسبت به دوره مشابه؛

سود هر سهم "سفارس" افزایشی بود

می متالز - شرکت سیمان فارس و خوزستان در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۸۷ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۱۱ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۶۹۱ درصدی برخوردار است.
سود هر سهم "سفارس" افزایشی بود

به گزارش می متالز، شرکت سیمان فارس و خوزستان با سرمایه ۵ هزار و ۶۲۵ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۹ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت سیمان فارس و خوزستان در دوره یاد شده، مبلغ ۴۹۱ میلیارد و ۶۷۷ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۸۷ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۶۹۱ درصدی برخوردار است.

این شرکت بورسی، سود انباشته پایان سال را با افزایش ۱۱ درصدی نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، مبلغ ۴ هزار و ۴۲۸ میلیارد و ۵۸۳ میلیون ریال اعلام کرده است.

"سفارس" در دوره ۹ ماهه سال مالی منتهی به اردیبهشت ۹۸، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۶۰ میلیارد و ۳۳۹ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ ۱۱ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

همچنین بر اساس این گزارش، ارزش بازار شرکت سیمان فارس و خوزستان در دوره یاد شده، با افزایش ۴۱ هزار و ۹۹۵ میلیارد و ۱۹۵ میلیون ریال به ۵۸ هزار و ۹۷۱ میلیارد و ۹۲۸ میلیون ریال رسید. بهای تمام شده این شرکت نیز با افزایش ۴۰۷ میلیارد و ۵۱۵ میلیون ریال معادل ۴ هزار و ۹۶۵ میلیارد و ۴۷۵ میلیون ریال محاسبه شد.

"سفارس" تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل ۴۶۸ میلیارد و ۵۷۴ میلیون ریال به مبلغ معادل یک هزار و ۲۸ میلیارد و ۹۳۶ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت مبلغ ۵۶۰ میلیارد و ۳۶۲ میلیون ریال سود کسب کرد.

شرکت سیمان فارس و خوزستان طی این دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۸۷۶ میلیارد و ۸۹ میلیون ریال خریداری کرد.

عناوین برگزیده