تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ ، ساعت ۱۳:۴۴
بازدید: ۱۷۹
کد خبر: ۹۲۸۰۷
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
سرمایه بانک به ۱۵۶ هزار و ۳۴۷ میلیارد ریال می‌رسد:

صدور مجوز افزایش‌سرمایه "وپارس"

می متالز - مازاد تجدید ارزیابی شناسایی شده عمدتا در بخش سرمایه گذاری‌های بلندمدت بانک بوده و از کل مبلغ مازاد ۱۳۶ هزار و ۴۵۰ میلیارد ریالی، مبلغ ۱۱۳ هزار میلیارد ریال آن مربوط به این بخش است.
صدور مجوز افزایش‌سرمایه "وپارس"

به گزارش می متالز، سازمان بورس و اوراق بهادر در آخرین روز کاری سال جاری مجوز افزایش سرمایه بانک پارسیان از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها را صادر کرد. بر اساس مجوز صادر شده، سرمایه بانک با ۱۳۲ هزار و ۵۸۷ میلیارد ریال و معادل ۵۵۸ درصد، به ۱۵۶ هزار و ۳۴۷ میلیارد ریال می‌رسد.

لازم به ذکر است، پیشنهاد قبلی بانک در خصوص افزایش سرمایه، مبلغ ۱۳۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال بود که سازمان بورس و اوراق بهادار با ۱۳۲ هزار و ۵۸۷ میلیارد ریال آن موافقت کرده است.

مازاد تجدید ارزیابی شناسایی شده عمدتا در بخش سرمایه گذاری‌های بلندمدت بانک بوده و از کل مبلغ مازاد ۱۳۶ هزار و ۴۵۰ میلیارد ریالی، مبلغ ۱۱۳ هزار میلیارد ریال آن مربوط به این بخش است.

مازاد ارزش سهام شرکت سرمایه گذاری پارسیان، مبلغ ۵۷ هزار و ۶۲۴ میلیارد ریال شناسایی شده است.

همچنین مازاد ارزش شرکت گروه مالی پارسیان نیز ۳۵ هزار و ۱۰۱ میلیارد ریال و مازاد ارزش شرکت داده پردازی بانک پارسیان نیز مبلغ ۱۲ هزار و ۲۷۹ میلیارد ریال شناسایی شده و سایر شرکت‌های تحت تجدید ارزیابی نیز ۷.۹۹۶ میلیارد ریال مازاد ارزش داشته اند.

همچنین در بخش سرقفلی و زمین نیز مازاد ارزش شناسایی شده به ترتیب ۱۳.۹۱۴ و ۷.۷۳۱ میلیارد ریال شناسایی شده است.

لازم به ذکر است که اجرایی شدن افزایش سرمایه فوق منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت خواهد بود.

عناوین برگزیده