تاریخ: ۰۶ آبان ۱۳۹۹ ، ساعت ۱۲:۵۳
کد خبر: ۱۳۹۶۷۵
می متالز - بررسی عملکرد شرکت ایرالکو در اولین ماه ار فصل پاییز گویای آن است که این شرکت در تولید شمش آلومینیومی رشد 5.9 درصدی را به ثبت رسانده اما میزان فروش این محصول در مهر ماه سال جاری نسبت به ماه قبل از آن، روند کاهشی داشته است.
بررسی عملکرد «فایرا» در مهر ماه

بررسی عملکرد «فایرا» در مهر ماه

به گزارش می متالز، نمودار 1 عملکرد شرکت ایرالکو را در مهر ماه 1399 و مقایسه نتایج آن نسبت به شهریور ماه را نشان می‌دهد. بر اساس این نمودار، می‌توان دریافت که میزان فروش شمش خالص، بیلت آلومینیومی و شمش آلیاژی نسبت به شهریور ماه سال جاری به شدت افت داشته است، اما میزان تولید شمش خالص و بیلت در مهر ماه امسال نسبت به آخرین ماه از فصل تابستان روند رو به رشدی را طی کرده است.

محصولات شرکت آلومینیوم ایران شامل شمش خالص، شمش آلیاژی و بیلت است که البته بخشی از شمش خالص آلومینیومی خود را هر ماه به منظور تهیه مواد اولیه به صورت تهاتر به سایر کشورها صادر می‌کند و در مهر ماه نیز این شرکت سه هزار و 646 تن شمش صادراتی تولید کرد و توانست تمام آن را صادر کند.

 

رشد 525 درصدی میزان تولید بیلت آلومینیومی

شرکت آلومینیوم ایران در مهر ماه سال جاری، 500 تن بیلت تولید کرد که در مقایسه با ماه قبل از آن که این شرکت 80 تن از این محصول تولید کرده بود، رشد بی‌سابقه 525 درصدی را تجربه کرد.

این میزان از تولید در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال 1398 افزایشی بوده است؛ به گونه‌ای که این شرکت در مهر ماه 1398، 80 تن بیلت تولید کرده بود.

ایرالکو در بخش فروش بیلت در مهر ماه 1399 روند نزولی طی کرد. به گونه‌ای که میزان فروش بیلت در مهر ماه سال جاری یک هزار و 69 تن بود، در حالی که در شهریور ماه همین سال این شرکت توانست یک هزار و 249 تن بیلت بفروشد. به این ترتیب، افت 14.4 درصدی را در زمینه فروش بیلت مشاهده می‌کنیم.

فروش بیلت شرکت آلومینیوم ایران در هفتمین ماه 1399 نسبت به مدت زمان مشابه در سال 1398، 185.1 درصد افزایش داشته است؛ به نحوی که این شرکت در مهر ماه 1398، 375 تن فروش بیلت داشت.

نرخ فروش بیلت آلومینیومی در مهر ماه سال جاری نسبت به ماه قبل از آن، 0.1 درصد افت و در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته 92.1 درصد افزایش داشته است. به طوری که از 42 هزار و 989 ریال به ازای هر کیلوگرم در شهریور ماه به 42 هزار و 938 ریال به ازای هر تن در مهر ماه رسیده است.

 

رشد 5.9 درصدی تولید شمش آلومینیومی

در اولین ماه از فصل پاییز، شرکت آلومینیوم ایران میزان تولید خود را در زمینه شمش خالص آلومینیومی 5.9 درصد نسبت به ماه قبل از آن، افزایش داد؛ به گونه‌ای که میزان تولید شمش از 12 هزار و 439 تن به 13 هزار و 168 تن رسید اما میزان تولید این شرکت نسبت به مدت زمان مشابه در سال 1398، 6.3 درصد افت داشت. «فایرا» در سال 1398 ،14 هزار و 48 تن شمش آلومینیومی تولید کرده بود.

میزان فروش شمش خالص آلومینیوم در مهر ماه سال جاری نسبت به ماه قبل از آن، روند کاهشی داشت و از 12 هزار و 292 تن به 11 هزار و 877 تن رسید. به این ترتیب در این ماه شاهد 3.4 درصد کاهش فروش بودیم. کاهش فروش شمش آلومینیومی در مهر ماه امسال نسبت به مدت زمان مشابه در سال 1398 که فروش این محصول 17 هزار و 546 تن بود نیز 32.3 درصد ارزیابی می‌شود.

همچنین مبلغ فروش شمش خالص آلومینیومی ایرالکو از 39 هزار و 535 تومان به ازای هر کیلوگرم در شهریور ماه سال جاری به 44 هزار و 235 تومان به ازای هر کیلوگرم در مهر ماه 1399 رسیده است و رشد 11.9 درصدی در این زمینه گزارش می‌شود. همچنین مبلغ فروش شمش آلومینیومی نسبت به مدت زمان مشابه در سال 1398، 113.3 درصد رشد داشته است.

 

افت فروش شمش آلیاژی «فایرا» طی یک ماه

شرکت ایرالکو در مهر ماه سال جاری 497 تن شمش آلیاژی تولید کرد که نسبت به تولید دو هزار و 96 تنی ماه شهریور، افت 76.3 درصدی را به ثبت رسانده است.

شرکت آلومینیوم ایران در مهر ماه 1399 با وجود میزان تولید مناسب شمش آلیاژی، توانست 123 تن شمش آلیاژی تولیدی خود را به فروش برساند. قابل ذکر است است که ایرالکو در شهریور ماه 843 تن شمش آلیاژی فروخته بود که افت 85.4 درصدی را در این زمینه مشاهده می‌کنیم. «فایرا» در مقایسه با مهر ماه سال 1398 که 87 تن شمش آلیاژی فروخته بود، 41.4 درصد افزایش فروش داشته است.

نرخ فروش شمش آلیاژی در مهر ماه 45 هزار و 366 ریال بود که نسبت به مدت زمان مشابه در سال 1398، 112.4 درصد رشد داشته است.

بررسی فعالیت شرکت ایرالکو در یک نگاه

همان‌طور که در نمودار 2 نشان داده شده، ایرالکو در مهر ماه 1399، در مجموع حدود 14 هزار و 165 تن آلومینیوم تولید کرده که نسبت به ماه پیش از آن، 3.1 درصد افت داشت. این میزان نسبت به دوره مشابه در سال 1398، 0.3 درصد افزایش داشته است.

ایرالکو در مهر ماه 1399، در مجموع حدود 13 هزار و 69 تن آلومینیوم فروخت که نسبت به ماه پیش از آن، 9.1 درصد کاهش فروش داشت. این میزان نسبت به دوره مشابه در سال 1398، 27.4 درصد افت داشته است.

ایرالکو در مهر ماه، در مجموع حدود پنج هزار و 768 میلیارد و 587 میلیون ریال از محل فروش آلومینیوم درآمد کسب کرد که نسبت به ماه پیش از آن، یک درصد افزایش درآمد داشت. این میزان نسبت به دوره مشابه در سال 1398، 54.2 درصد رشد داشته است.

قابل ذکر است که شرکت ایرالکو چهار هزار و 43 میلیارد و 877 میلیون ریال را از فروش داخلی و یک هزار و 724 میلیارد و 710 میلیون ریال را از طریق صادرات درآمد کسب کرده است.

عناوین برگزیده