تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ ، ساعت ۰۱:۱۰
کد خبر: ۲۰۲۱۸۸
به ارزش ۳.۵۷ میلیارد تومان:
‌می‌متالز - شرکت بورسی از نتیجه مزایده فروش ۱۷ درصد سهام زیرمجموعه سهامی خاص با قیمت معامله ۳.۵۷ میلیارد تومانی خبر داد.

به گزارش می‌متالز، شرکت لوله و ماشین سازی از نتیجه مزایده فروش ۱۷ درصد سهام زیرمجموعه سهامی خاص با قیمت مجموع معامله ۳.۵۷ میلیارد تومانی خبر داد و با توقف نماد روبرو شد.

براین اساس، "فلوله" اعلام کرد: جلسه مزایده فروش ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار سهم معادل ۱۷ درصد سهام شرکت توسعه خط لوله هامون (سهامی خاص) نزد شرکت لوله و ماشین سازی ایران روز یکشنبه ۲۴ اسفند تشکیل و مقرر شد با توجه به دریافت تنها یک پیشنهاد از طرف شرکت نوآوران سبز احیاء (سهامی خاص) با پیشنهاد هر سهم ۳۰۰ تومان معادل مبلغ ۳.۵۷ میلیارد تومان به همراه یک فقره چک بانکی ۷۰۰ میلیون تومانی به تاریخ ۲۳ اسفند در وجه این شرکت بازگشایی و به عنوان برنده مزایده اعلام شد.

کلیه مراحل مربوط به نقل و انتقال سهام مورد نظر به شرکت نوآوران سبز احیاء پس از پرداخت وجه کامل معامله صورت می‌پذیرد. شرکت نوآوران سبز احیاء متعهد شد ظرف مدت چهار روز پس از امضاء این صورتجلسه نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کند و در صورت استنکاف، سپرده ۷۰۰ میلیون تومانی به نفع شرکت لوله و ماشین سازی ایران ضبط خواهد شد. همچنین معادل ۴۰ درصد کل مبلغ پیشنهادی برنده همزمان با انعقاد قرارداد و ۶۰ درصد باقیمانده طی سه قسط مساوی ماهانه پس از انعقاد قرارداد مبادله می‌شود.

منبع: بورس پرس

عناوین برگزیده