تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۹ ، ساعت ۱۶:۱۷
کد خبر: ۲۰۲۷۳۰
نگاهی به عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر؛
‌می‌متالز - ترکیب دارایی‌های صندوق بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در وب سایت این صندوق شامل ۳۸.۳ درصد اوراق مشارکت، ۵۹.۴ درصد سهام و حق تقدم شرکت‌ها و ۲.۳ درصد نیز سایر دارایی‌ها است.

نوع صندوق: مختلط
مدیر صندوق: کارگزاری بانک صنعت و معدن

بازدهی ۵۲.۸ درصدی این صندوق مختلط در سال گذشته

به گزارش می‌متالز، صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر که از صندوق‌های مختلط بازار سرمایه محسوب می‌گردد، در پایان سه شنبه ۱۹ اسفند ماه به ارزش ۲ هزار و ۱۳ میلیارد ریال رسیده است.
در جدول زیر بازدهی‌های محقق شده این صندوق ارائه شده است. بازدهی سالیانه این صندوق به ۵۲.۸ درصد رسیده است. این در حالی است که متوسط بازدهی سالیانه صندوق‌های مختلط در یک سال گذشته به نزدیک ۹۰ درصد رسیده و بازدهی کمتر از ۵۳ درصدی این صندوق نشان از عملکرد بسیار ضعیف این صندوق است. در جدول زیر بازدهی هفتگی، ماهیانه و سالیانه این صندوق ارائه شده است.

بازدهی ۵۲.۸ درصدی این صندوق مختلط در سال گذشته

ترکیب دارایی‌های صندوق بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در وب سایت این صندوق شامل ۳۸.۳ درصد اوراق مشارکت، ۵۹.۴ درصد سهام و حق تقدم شرکت‌ها و ۲.۳ درصد نیز سایر دارایی‌ها است.
در جدول زیر صنایع اصلی تحت سرمایه گذاری این صندوق ارائه شده است.

بازدهی ۵۲.۸ درصدی این صندوق مختلط در سال گذشته

در جدول زیر سهام اصلی سرمایه گذاری شده توسط این صندوق ارائه شده است. لازم به ذکر است که اطلاعات جدول زیر از صورت وضعیت پرتفوی ۳۰ بهمن ماه صندوق ارائه شده است و ممکن است در این مدت شاهد برخی تغییرات در ترکیب دارایی‌های صندوق بوده باشیم.

بازدهی ۵۲.۸ درصدی این صندوق مختلط در سال گذشته

بازدهی ۵۲.۸ درصدی این صندوق مختلط در سال گذشته

منبع: بورس نیوز

عناوین برگزیده