تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۹ ، ساعت ۱۸:۵۳
بازدید: ۱۶۳
کد خبر: ۲۰۲۷۳۸
گزارش هفتگی صندوق‌های سرمایه گذاری در سهام (هفته منتهی به ۱۹ اسفند ۱۳۹۹)؛

خروج ۳۲۸ میلیارد تومان منابع مالی دیگر در هفته گذشته

‌می‌متالز - صندوق‌های سهامی به کمتر از ۲۹۳ هزار میلیارد ریال رسید.

به گزارش می‌متالز، در این گزارش به بررسی نوسانات ارزش و بازدهی صندوق‌های سرمایه در سهام پرداخته شده است. اقلام اصلی مربوط به صندوق‌ها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید.
ارزش کل صندوق‌های سرمایه گذاری در سهام تا پایان روز سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ به ۲۹۲ هزار و ۹۴۸ میلیارد ریال رسید. همچنین در هفته گذشته شاهد خروج منابع مالی به ارزش بیش از ۳ هزار و ۲۸۳ میلیارد ریال از منابع مالی صندوق‌ها توسط سرمایه گذاران بودیم که در حدود ۱ درصد از کل ارزش صندوق‌های سهامی محسوب می‌گردد. در سه هفته اخیر شاهد خروج ۵ درصد از منابع مالی صندوق‌ها در قالب ابطال واحد‌های سرمایه گذاری بوده ایم.
پس از ارائه جدول مربوط به بازدهی کسب شده صندوق‌های سهامی و همچنین ارزش این صندوق ها، سایر موارد مربوط تشریح شده است.

خروج ۳۲۸ میلیارد تومان منابع مالی دیگر در هفته گذشته

خروج ۳۲۸ میلیارد تومان منابع مالی دیگر در هفته گذشته

خروج ۳۲۸ میلیارد تومان منابع مالی دیگر در هفته گذشته

ارزش خالص دارایی‌های صندوق‌های سرمایه گذاری در سهام در روز سه شنبه ۱۹ اسفند ماه سال جاری به ۲۹۲ هزار و ۹۴۸ میلیارد ریال رسیده است. متوسط ارزش صندوق‌های سهامی در ۶۸ صندوق مورد بررسی به ۴ هزار و ۳۰۸ میلیارد ریال رسیده است.
متوسط بازدهی هفتگی صندوق‌های سهامی در هفته قبل به ۲.۲ درصد رسیده است. بیشترین بازدهی هفتگی مربوط به صندوق‌های همیان سپهر و میعاد ایرانیان به ترتیب با ۴.۲ و ۴ درصد بوده است. ضعیف‌ترین بازدهی هفتگی نیز مربوط به صندوق‌های بانک دی و گنجینه ارمغان الماس به ترتیب با ۱.۳۵ و ۱ درصد بازدهی منفی بوده است.
بازدهی یک ماه صندوق‌های سهامی به ۲.۵ درصد مثبت رسیده است. بهترین عملکرد ماهیانه مربوط به صندوق میعاد ایرانیان با ۷.۷ درصد بازدهی مثبت و ضعیف‌ترین بازدهی نیز مربوط به صندوق گنجینه ارمغان الماس با ۴.۸ درصد بازدهی منفی بوده است.
در فصل گذشته نیز متوسط بازدهی این صندوق‌ها به منفی ۱۷.۵ درصد رسیده است. در بازه زمانی فصلی تمامی صندوق‌های سهامی بازدهی منفی محقق کرده اند. ضعیف‌ترین بازدهی فصلی را صندوق گنجینه ارمغان الماس با ۳۷.۳ درصد بازدهی منفی داشته است و کمترین بازدهی منفی را نیز صندوق فیروزه موفقیت با ۳.۸ درصد بازدهی منفی داشته است.
متوسط بازدهی یک ساله منتهی به ۱۹ اسفند ماه سال جاری معادل ۱۳۰ درصد بوده است. این بازدهی نزدیک به رشد متوسط بازار سهام بر اساس دو معیار شاخص کل و شاخص کل هم وزن که به ترتیب ۱۲۶ و ۱۳۹ درصد بوده، می‌باشد.
بهترین عملکرد سالیانه را دو صندوق سروسودمند مدبران و آسمان آرمانی سهام به ترتیب با ۲۲۸ و ۲۰۸ درصد داشته اند. در واقع این دو صندوق، تنها صندوق‌های سهامی محسوب می‌گردند که بازدهی بیش از ۲۰۰ درصد را محقق نموده اند. ضعیف‌ترین بازدهی سالیانه را نیز دو صندوق یکم سامان و ایساتیس پویای یزد با ۷۳.۸ و ۷۷.۵ درصد داشته اند.
در هفته قبل نیز همان گونه که در ابتدای گزارش ذکر شد، همچنان شاهد خروج منابع مالی از صندوق‌های سهامی هستیم. در هفته قبل نیز بیش از ۳۲۸ میلیارد تومان منابع مالی از صندوق‌های سهامی خارج شده است. بیشترین خروج منابع مالی در قالب ابطال واحد‌های سرمایه گذاری در دو صندوق قابل معامله هستی بخش آگاه و آهنگ سهام کیان به ترتیب با ۵۵۷ و ۲۹۳ میلیارد ریال صورت گرفته است.

منبع: بورس نیوز

عناوین برگزیده