تاریخ: ۲۲ تير ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۵:۲۱
کد خبر: ۲۱۸۱۱۶
‌می‌متالز - شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجود از درج نماد شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا در سامانه پس از معاملات خبر داد.

به گزارش می‌متالز، شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا با نماد معاملاتی «ذوتوسکا» با سرمایه ۸۳۰ میلیون سهمی و قیمت اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال در سامانه پس از معاملات درج شد.

شایان ذکر است شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا در ۸ مهر ماه ۱۳۸۳ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی اصفهان به ثبت رسیده و موضوع اصلی فعالیت شرکت، سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحد‌های صندوق سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشحاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیررا در اختیار نگرفته یا در آن قابل نفوذ نیابد و سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

عناوین برگزیده