تاریخ: ۲۴ تير ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۷:۴۳
کد خبر: ۲۱۹۳۴۳
‌می‌متالز - نسخه‌ای از آخرین ویرایش پایش طرح جامع فولاد کشور (تیرماه ۱۴۰۰) در ۵۳ صفحه که بر اساس آخرین نتایج عملکردی سال ۱۳۹۹ می‌باشد، جهت بهره‌برداری خوانندگان تقدیم می‌شود.

به گزارش می متالز، نسخه آخرین ویرایش پایش طرح جامع فولاد کشور (تیرماه ۱۴۰۰) در ۵۳ صفحه که بر اساس آخرین نتایج عملکردی سال ۱۳۹۹ می‌باشد، را از فایل زیر دانلود نمایید.

آخرین ویرایش پایش طرح جامع فولاد کشور (تیرماه ۱۴۰۰)