تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۵:۵۶
کد خبر: ۲۲۰۷۶۰
‌می‌متالز - معدنی و صنعتی گل گهر نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۴ هزار و ١٠۶ میلیارد) افزایش ١٠ هزار و ٩۴ میلیاردی را تجربه کرده است.

به گزارش می‌متالز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با فروش ١۴ هزار و ٢٠٠ میلیاردی در دوره ٣ماهه منتهی به ٣١ خردادماه سال ١۴٠٠ نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۴ هزار و ١٠۶ میلیارد) افزایش ١٠ هزار و ٩۴ میلیاردی را تجربه کرده است.

میزان سود ناخالص شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در دوره ٣ ماهه منتهی به ٣١ خرداد سال ١۴٠٠، ٩ هزار میلیارد بوده که نسبت به دوره مشابه سال ١٣٩٩ (یک هزار و ٨١٣ میلیارد تومان) ٧ هزار و ١٠٩ میلیارد تومان افزایش داشته است.

میزان هزینه‌های مالی این شرکت در این دوره برابر با ۵٧ میلیارد تومان است که نسبت به دوره مشابه سال قبل (١٣ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان) ۴٣ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان افزایش داشته است.

سود خالص شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در دوره ٣ ماهه منتهی به ٣١ خرداد سال ١۴٠٠ مبلغ ٨ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به همین دوره در سال ١٣٩٩ (یک هزار و ۵٩٠ میلیارد تومان) ۶ هزار و ۴١٠ میلیارد تومان افزایش داشته است.

منبع: بورس امروز

عناوین برگزیده
پرطرفدارترین عناوین