تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۶:۵۵
کد خبر: ۲۲۰۹۷۹
‌می‌متالز - شرکت سرمایه گذاری خوارزمی نتایج حاصل از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده این شرکت را در راستای انجام افزایش سرمایه این شرکت اعلام کرد.

به گزارش می‌متالز، شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، با توجه به افزایش سرمایه خود از محل آورده نقدی سهامداران، مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و سایر اندوخته ها، نتایج حاصل از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، تعداد حق تقدم‌های استفاده نشده «وخارزم»، ۲۲۹/۳۸۲/۶۶۰ بود که هر یک از آن‌ها به قیمت ۴۳۰۳ ریال به فروش رسید. مبلغ فروش حق تقدم‌های استفاده نشده این شرکت، ۱،۰۰۰،۵۸۵،۵۸۱،۱۱۷ ریال محاسبه شده است.

همچنین این شرکت اعلام کرد که هزینه‌ها و کارمزد‌های مربوط به فروش حق تقدم‌های استفاده نشده ۱۳،۵۲۶،۵۸۵،۸۹۹ ریال است که خالص وجوه ناشی از فروش این حق تقدم‌ها را به ۹۸۷/۰۵۸/۹۹۵/۲۱۸ ریال می‌رساند.

گفتنی است که سرمایه این شرکت از مبلغ ۱۲،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۸،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال افزایش خواهد یافت.

شایان ذکر است که صورت ریز هزینه‌ها و کارمزد‌های مربوط به فروش حق تقدم‌های استفاده نشده به تائید حسابرس و بازرس قانونی شرکت رسیده است.

منبع: بورس امروز

عناوین برگزیده