تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۰:۳۲
بازدید: ۲۵۴
کد خبر: ۲۲۲۰۰۰
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت

رشد ۱۴۴ درصدی سود خالص هر سهم «اروند»

‌می‌متالز - سود خالص هر سهم «اروند» در دوره ۳ ماهه منتهی به خرداد سال ۱۴۰۰ برابر ۱ هزار و ۶۷۳ ریال است که نسبت به دوره ۳ ماهه منتهی به خرداد سال گذشته ۱۴۴ درصد رشد داشته است.

به گزارش می‌متالز، در شرکت پتروشیمی اروند در دوره یکماهه منتهی به تیر سال جاری ۷۱ درصد از کل مبلغ فروش مربوط به فروش داخلی و ۲۹ درصد از مبلغ فروش متعلق به فروش صادراتی است. تعداد تولید میانگین ماهانه در دوره ۳ ماهه ابتدای سال جاری ۱۸۷ هزار و ۲۱۵ تن می‌باشد و در یکماهه منتهی به تیر سال جاری شرکت پتروشیمی اروند ۱۹۶ هزار و ۲۱۶ تن تولید کرده است.

مبلغ فروش در شرکت اروند در دوره ۴ ماهه منتهی به تیر سال جاری نسبت به دوره ۴ ماهه منتهی به تیر سال گذشته ۲۳۵درصد رشد داشته است. در دوره یکماهه منتهی به تیر سال جاری تعداد تولید برابر است با ۱۹۶ هزار و ۲۱۶ تن می‌باشد که صد در صد میزان تولید شده در این دوره یکماهه به فروش رسیده است.

در دوره ۳ ماهه منتهی به خرداد سال جاری حاشیه سود ناخالص ۶۳ درصد، حاشیه سود عملیاتی ۵۶ درصد و حاشیه سود خالص ۵۵ درصد می‌باشد. در دوره ۳ماهه منتهی به خرداد سال جاری در شرکت اروند نسبت بدهی برابر با ۱۸ درصد، نسبت جاری ۲۹۰ درصد و نسبت سود انباشته به سرمایه ۵ می‌باشد. نسبت بدهی در شرکت اروند در دوره ۳ ماهه منتهی به خرداد سال گذشته ۳۱ درصد و نسبت جاری ۱۳۵ درصد می‌باشد.

سود یا زیان خالص هر سهم در ۳ ماهه ابتدای سال جاری ۱ هزار و ۶۷۳ ریال و در ۳ ماهه سال گذشته ۶۸۴ ریال بوده است. سود انباشته هر سهم در دوره ۳ ماهه منتهی به خرداد سال جاری نسبت به ۳ ماهه همین دوره در سال گذشته ۴۸ درصد رشد داشته است. روند حاشیه سود ناخالص در شرکت اروند در ۵ سال اخیر از سال ۹۵ تا سال ۹۹ به ترتیب برابر ۲۷ درصد، ۳۳ درصد، ۳۹ درصد، ۴۰ درصد و ۵۴ درصد می‌باشد. در دوره سه ماهه نخست سال جاری ۶۳ درصد از کل بهای تمام شده متعلق به مواد مستقیم مصرفی و ۳۵ درصد از آن متعلق به سربار تولید می‌باشد. در دوره ۳ ماهه نخست سال جاری مبلغ ۴ میلیارد و ۸۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان زیان ناخالص از فروش کلر بدست آمده است. در دوره ۳ ماهه منتهی به خرداد سال جاری ۱۰۰ درصد مواد مصرفی شرکت اروند داخلی بوده است. در دوره ۳ ماهه منتهی به خرداد سال جاری ۹۸ درصد از کل خرید در طی دوره متعلق به محصول اتیلن می‌باشد. مصارف ارزی در طی دوره ۳ ماهه نخست سال جاری ۱۷۳ هزار و ۷۰۷ درهم می‌باشد.

منبع: بورس امروز

عناوین برگزیده