تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ ، ساعت ۲۲:۰۸
کد خبر: ۲۲۲۹۸۱
‌می‌متالز - شرکت ریل گردش ایرانیان با نماد معاملاتی "حگردش" به عنوان دویست و شصت و پنجمین نماد معاملاتی در فهرست اوراق بهادار بازار پایه فرابورس ایران درج شد.

به گزارش می‌متالز، شرکت ریل گردش ایرانیان (سهامی عام) به استناد مصوبه کمیته درج فرابورس ایران به عنوان دویست و شصت و پنجمین نماد معاملاتی در فهرست اوراق بهادار بازار پایه فرابورس ایران درج شد.

این شرکت که با شماره ۱۱۸۴۰ در تاریخ ۱۹ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده، با نماد معاملاتی "حگردش" در گروه حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات و زیرگروه حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن روی تابلوی زرد بازار پایه فرابورس نشسته است.

منبع: خبرگزاری تسنیم