تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۵:۰۶
کد خبر: ۲۲۲۹۹۶
در بهار ۱۴۰۰؛
‌می‌متالز - گزارشی از میزان مصرف ظاهری فولاد میانی و محصولات فولادی در ۳ ماهه اول ۹۹ و ۱۴۰۰ منتشر شد و بر اساس آن میزان مصرف ظاهری ورق گرم رشد منفی ۵ درصدی داشته است.

به گزارش می‌متالز، بر پایه اطلاعات منتشر شده توسط انجمن فولاد ایران، ورق گرم که به عنوان یکی از کارآمدترین محصولات فولادی است، در ۳ ماهه اول سال گذشته به میزان ۲۳۶۰ هزارتن مصرف ظاهری داشته و این عدد امسال به ۲۲۴۱ هزارتن رسیده و با رشد منفی ۵ درصدی در مصرف ظاهری مواجه شده است.

ورق سرد نیز به عنوان یکی دیگر از محصولات فولادی مهم است که در ۳ ماهه ۹۹ به مقدار ۶۹۰ تن مصرف ظاهری داشته و این عدد امسال به ۷۲۸ هزارتن رسیده و ۶ درصد افزایش یافته است.

ورق پوشش دار نیز در کنار دو محصول دیگر یادشده از دیگر مقاطع تخت فولادی به شمار می‌آید. این محصول در ۳ ماهه ۹۹ به مقدار ۲۴۲۸ هزارتن مصرف ظاهری داشته که در بهار ۱۴۰۰ به رقم ۴۶۷۲ هزارتن رسیده و ۲ درصد رشد منفی داشته است؛ بنابراین میتوان گفت: میزان مصرف مقاطع تخت فولادی در ۳ ماهه اول ۹۹ به میزان ۲۴۲۸ هزارتن مصرف ظاهری داشته اند که این عدد امسال با کاهش ۲ درصدی به ۲۳۳۸ هزارتن رسیده است.

در مجموع باید گفت که کل محصولات فولادی در ۳ ماهه اول ۱۴۰۰ با رشد منفی ۲ درصدی در مصرف ظاهری مواجه شده اند.

منبع: پایگاه خبری ایراسین

عناوین برگزیده