تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۸:۳۴
کد خبر: ۲۲۳۰۵۱
‌می‌متالز - دبیر کمیته اقدام ارزی از معافیت مالیاتی و استرداد مالیات ارزش‌افزوده صادرکنندگان سال ۹۷ که از پایان دی ماه ۹۸ تا ۳۰ آبان ۹۹ رفع تعهد ارزی کرده اند، خبر داد.

به گزارش می‌متالز، احسان قمری با بیان اینکه صادرات از مالیات معاف است و مالیات ارزش‌افزوده پرداختی از سوی صادرکنندگان به‌آن‌ها عودت داده می‌شود به مهر گفت: ۳۰دی ۹۸، پایان مهلت ایفای تعهد ارزی تعدادی از صادرکنندگان سال ۹۷ بود؛ بنابراین اگر در موعد مقرر رفع تعهد ارزی کرده باشند، مشمول معافیت مالیاتی یا استفاده از نرخ صفر مالیاتی شده و استرداد مالیات ارزش‌افزوده آن‌ها نیز انجام شده است.

وی افزود: بسیاری از صادرکنندگان سال ۹۷ بعد از مهلت مقرر رفع تعهد ارزی کرده بودند؛ بنابراین مشمول معافیت مالیاتی نشدند. بیش از یک‌سال پیگیری کردیم تا این گروه نیز مشمول نرخ صفر مالیاتی شوند. در نتیجه این پیگیری‌ها، سازمان امور مالیاتی موظف شد برای این گروه از صادرکنندگان به‌نسبت ارزی که برگردانده‌اند، استرداد مالیات ارزش‌افزوده لحاظ کند.

این مقام مسئول ادامه داد: صادرکنندگان باید به‌روش‌های قانونی ارز را برگردانند و رفع تعهد در سامانه‌های تعیین‌شده مشخص باشد. سازمان امور مالیاتی این مصوبه را اجرایی می‌کند. صادرکنندگان سال ۹۷ حدود ۲ سال و ۸ ماه فرصت داشتند ارز را برگردانند. افرادی که همچنان موفق به بازگرداندن ارز نشده‌اند، می‌توانند با مراجعه به‌سازمان توسعه تجارت، مدارک را ارائه دهند و در صورت تایید در کمیته اقدام ارزی، اجازه بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی را دارند و آن زمان درباره معافیت و استرداد مالیات ارزش‌افزوده آن‌ها تصمیم گیری می‌شود.

قمری گفت: کمیته اقدام ارزی به هر صادرکننده‌ای که بخواهد ارز را به‌چرخه اقتصادی بازگرداند، کمک می‌کند. صادرکنندگان سال ۹۸ تا ۳۱مرداد ۱۴۰۰ آزاد هستند به‌روش‌های قانونی تعیین‌شده، ارز صادراتی را بازگردانند و به هر میزانی که ارز را برگردانند، مشمول معافیت و استرداد مالیات ارزش‌افزوده می‌شوند. همچنین صادرکنندگان سال ۹۹ نیز تا ۳۱شهریور سال جاری فعلا فرصت دارند.

منبع: بورس امروز

عناوین برگزیده