تاریخ: ۲۱ مهر ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۳:۲۶
کد خبر: ۲۳۱۸۷۶
با تصویب هیات وزیران:
‌می‌متالز - با پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب هیات وزیران، داود منظور به عنوان رییس سازمان امور مالیاتی و معاون وزیر تعیین شد.

به گزارش می‌متالز، در جلسه هیات دولت، داوود منظور به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب هیات وزیران به عنوان رئیس سازمان مالیاتی تعیین و جایگزین امید علی پارسا شد؛ بنابراین گزارش، منظور ۵۷ ساله، دارای مدرک تحصیلی دکتری علوم اقتصادی و کارشناسی ارشد اقتصاد و معارف از دانشگاه امام صادق است و در کارنامه سوابق قائم مقام مدیرعامل و معاون مالی و مجامع توانیر (۹۷-۹۳)، معاون وزیر نیرو در برنامه‌ریزی و امور اقتصادی (۹۰-۸۸)، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد (۹۲-۹۱)، معاون برنامه ریزی در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور (۹۱-۹۰)، مشاور اقتصادی وزیر نیرو (۹۳-۹۲)، دبیر کمیته ملی انرژی، نماینده ایران در شورای جهانی انرژی از سال ۸۵ تاکنون و مشاور رییس مرکز پژوهش‌های مجلس (۹۳-۹۲) را دارا است.

منبع: بورس پرس