تاریخ: ۲۱ مهر ۱۴۰۰ ، ساعت ۲۱:۳۴
کد خبر: ۲۳۱۸۷۸
با برگزاری مزایده شرکت بهساز کاشانه تهران؛
‌می‌متالز - مزایدهفروش پروژه مسکونی تجاری شرکت بهساز کاشانه تهران برگزار شد.

به گزارش می‌متالز، شرکت بهساز کاشانه تهران از نتایج برگزاری مزایده خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، مزایده فروش کل قدرالسهم پروژه مسکونی - تجاری موج (محمودآباد مازندران) برگزار و به فروش رسید.

منبع: بورس نیوز